Annonse

NFI igangsetter publikumsstudie blant barn og unge

  

I samarbeid med både forskningsmiljø og analysebransjen, setter NFI nå i gang med en ny publikumsstudie som kombinerer kvantitative og kvalitative metoder for å bedre forstå barn og unge. For både NFI og norsk film- og spillbransje er det viktig med bedre kunnskap om denne målgruppens opplevelse og bruk av filmer, serier og spill.  

– For NFI er publikumsinnsikt viktig og ikke minst for å bedre forstå målgruppen barn og unge. Å forstå barn og unges bruk av film, serier og spill og hva de er opptatt av, er ikke minst viktig i lys av en lang pandemi. Ny innsikt gjør at vi kan gi enda bedre råd til bransjen og sikre et relevant innhold for barn og unge, samt også gjøre våre virkemidler treffsikre, sier direktør Kjersti Mo i NFI.   

Ulike analysemetoder 

Gjennom våren vil NFI i samarbeid med analysebyrået Kantar gjennomføre en kvantitativ undersøkelse blant 1000 barn og unge i alderen 7-14 år. I tillegg skal det gjennomføres minimum 45 kvalitative intervjuer. Det å kombinere både kvantitative og kvalitative metoder vil bidra til en rikere analyse og forståelse av målgruppen.    

Prosjektet vil i tillegg samarbeide med forsker Vilde Schanke Sundet ved Institutt for medier og kommunikasjon, ved Universitetet i Oslo og forskningsprosjektet «Global Natives – Unge som innfødte i en global mediekultur».   

Publikumsstudien vil fokusere på hvorfor barn ser og spiller det de gjør, hva som er avgjørende for barns valg av innhold og hvilken plattform de ser det på, og hva som skal til for at barn og unge velger norsk innhold. Barn og unge vil rekrutteres fra ulike deler av landet og det vil vektlegges spesielt å få svar fra barn og unge fra innvandrermiljøer.    

Målet er at denne innsikten skal styrke produksjonen av norsk innhold for barn og unge og gjøre virkemiddelapparatet bedre. 

Finansieres med midler fra KUD  

NFIs nye publikumsstudie finansieres med FoU-midler fra Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD), som NFI mottok i 2022. Tildelingen kom blant annet på bakgrunn av rapporten Sterkere tilbake som handlet om pandemiens konsekvenser for kultursektoren og virkemidler for gjenoppbygging. Rapporten ble utarbeidet av Kulturrådet og NfI på oppdrag av kultur- og likestillingsdepartementet.    

Behov for ny innsikt 

Mye tyder på at barn og unge ikke er like etablerte kulturbrukere som tidligere generasjoner, og at pandemien har forstyrret introduksjonen til tradisjonelle kulturelle møteplasser som kino. I tiden fremover er det derfor spesielt viktig å følge med på eventuelle endringer i kulturbruken blant barn og unge.    

For tiden er det hovedsakelig NRK, kinofilmaktører og enkelte dataspillutviklere som produserer lokalt innhold spesielt for barn og unge i Norge. Samtidig er det en utfordring at lite tyder på at strømmeaktører og andre TV-kanaler vil begynne å gjøre det samme. For NFI er det viktig at barn og unge får et godt og bredt tilbud av lokalt produsert innhold og at de blir kjent med norsk fortelling som bidrar til å styrke norsk identitet, språk og kultur. Dypere innsikt i barn og unges bruksmønstre og behov er avgjørende for å få til dette.   

Resultatene fra NFIs nye prosjekt for publikumsinnsikt blant barn og unge, er forventet å komme utover høsten 2023. 

Annonse
Skroll til toppen