Annonse

Støttemidler til norske filmfestivaler

Søkere som avholder festivalen annet halvår 2012 kan søke om prosjektmidler ved annen utlysning i april 2012.

Fullstendig utlysningstekst finner du i høyrespalten. Søknaden leveres elektronisk via link i høyrespalten.

Festivaler som søker om mindre enn kr 50 000,- kan søke løpende uten tidsfrist, direkte til Film & Kino. Disse benytter ikke det elektroniske søknadsskjemaet.

Tildelingsutvalg og retningslinjer

Departementet har oppnevnt det uavhengige tildelingsutvalget som skal vurdere søknadene om støtte. Medlemmene er oppnevnt for tre år av gangen og består av fem faste medlemmer og to varamedlemmer. Utvalget består for treårsperioden 2011-2013 av:

Geirmund Lykke, Trondheim, lederLeif Holst-Jensen, Oslo, medlemGuttorm Petterson, Oslo, medlemVera Micaelsen, Oslo, medlemØyvor Dalan Vik, Oslo, medlem

Kontaktperson for festivalstøtte i Film & Kino er avdelingsdirektør
Jørgen Stensland.

Annonse
Skroll til toppen