Annonse

Nasjonale markedskampanjer 2006

Kampanjebudsjettet på kr 5 850 000 var fordelt på fem nasjonale markedskampanjer; Vinterferie, Kinosommer, Høstferie, DSK og Gavebillett. I tillegg kom en større vervekampanje for Kinosonen, kinoenes egen medlemsklubb. Dette viste seg å være vel anvendte penger.

Målinger av kinobesøk, presseomtaler og kjennskap til kinotilbudet viser økning på alle områder i forbindelse med kampanjene. Dette bekrefter at aktivt arbeid for å fremme kino som underholdningstilbud stimulerer publikum til å benytte kino i stedet for, eller i tillegg til, andre aktiviteter. Dessuten styrkes verdien av film og kino som en interessant kultur- og underholdningsbegivenhet for pressen, noe som igjen forsterker kinoens plass i folks hva-skal-vi-finne-på-bevissthet.

Kinoenes tilbakemeldinger på kampanjene er også positive. De har vært fornøyde med materiell og aktivitetsnivå, og bidratt med konstruktive innspill til utvikling av forbedring. Dette føres videre inn i det nye, spennende kampanjeåret 2007, der budsjettet er på hele kr 7 000 000.

Markedsåret 2006 viser at det nytter å forsterke publikumsinteressen for kino gjennom nasjonale kampanjer i samspill med gode lokale tiltak på kinoene. FILM&KINO gleder seg til å fortsette dette arbeidet fremover.

Ønsker dere alle et godt kinoår!

Vibeke Nilsen


Markedskonsulent

Annonse
Skroll til toppen