Annonse

Lokale film- og kinotiltak

FILM&KINO støtter en mengde lokale film- og kinotiltak over hele Norge som har som mål å fremme god film og øke publikumsoppslutningen. Kvalitets- og barnefilmtiltak prioriteres, men det kan også søkes om støtte til for eksempel prosjekter som fremmer kino- og bransjeutvikling.

I vurderingen av søknadene vil det legges vekt på følgende:


– Å fremme kino som kulturelt og sosialt samlingssted i lokalsamfunnet gjennom en serie med filmvisninger.


– Å fremme film for barn og unge og/eller filmer som inngår i FILM& KINOs kvalitetsfilmordning.


– Å sette en ramme rundt filmvisninger ved for eksempel å fokusere på en bestemt publikumsgruppe, en bestemt type film, et land eller bestemte regissører og/eller skuespillere.


– Aktiviteter knyttet til filmvisninger gjennom for eksempel seminarer for lærere og andre om film, workshops, utstillinger og lignende.


– Samarbeid med det lokale næringsliv, medier og kulturinstitusjoner.


– Prosjekter som fremmer kino- og bransjeutvikling (for eksempel innen forskjellige samarbeidsformer, alternative inntektsområder, effektivisering, kompetanseutvikling, teknikk, design og markedsføring).


– FILM&KINO skal i hovedsak prioritere virksomhet hos avgiftssvarende mottakere eller virksomhet som støtter opp under det arbeidet FILM& KINO og kinoene gjør for fremme av film på kino.


Utlysningstekst for støtte til lokale film- og kinotiltak ligger her.


Støtte til lokale film- og kinotiltak 2008


94 lokale tiltak har fått støtte i 2008. Dette er 7 flere tiltak enn i 2007. Av disse er hele 40 kvalitetsfilmtiltak(mot 25 i 2007), seks barne- og ungdomstiltak (mot fem i 2007), 26 er forbundet med lansering og markedsføring (mot 18 i 2007) , 11 handler om seminarer og utredninger, (mot ti 2007). Resten (11) er diverse tiltak som jubileer, utekino og lignende (mot 25 ifjor). De siste årene har tiltak rettet mot kvalitetsfilm økt veldig.


Kontaktperson lokale film- og kinotiltak: Avdelingsdirektør Jørgen Stensland


Annonse
Skroll til toppen