Annonse

Aamot-statuetten til Per Haddal og Pål Bang-Hansen

Aamotkomiteen har denne gangen rettet fokus mot formidlingen av film. Per Haddal og Pål Bang-Hansen har mottatt prisen for sin seriøse filmkritikk og for på hver sin måte å ha gitt uttrykk for sine meninger om film i flere tiår. De har med sine markante stemmer og sterke formidlingsviljer preget norsk filmvirkelighet, filmdiskusjon og filminteresse gjennom nærmere 50 år.

Begge prisvinnerne har fremmet sine stemmer i den norske filmvirkeligheten på en særegen måte, med utgangspunkt i svært omfattende kunnskaper om film, om filmhistorie og om filmpolitikk. Den seriøse filmkritikken er ingen selvfølgelighet i en moderne medieverden, der en kunnskapsbasert meningsformidling om film kan stå i fare for å bli redusert til løst begrunnede stjerner og terninger.

Aamot-statuetten er Film & Kinos ærespris. Den deles ut til personer som har gjort en fremragende innsats i eller for norsk film eller filmproduksjon. Statuetten er laget av skulptør Arne N. Vigeland. Kandidater innstilles av en komité bestående av Anja Breien (leder), Anne Hoff, Finn Skårderud, Kikkan Thronsen og Kalle Løchen.

Fakta om mottakerneTidligere mottakereAamot-statuettens vedtekter


Annonse
Skroll til toppen