Annonse

Digitalisering og økonomiske prioriteringer

Den viktigste beslutningen på landsmøtet var at forsamlingen ga styret fullmakt til å gjennomføre digitaliseringen av kinoene i Norge innenfor rammen på 100 millioner kroner fra Kinofondet som landsmøtet vedtok i fjor. Saken ble vedtatt uten debatt eller spørsmål i særlig grad, noe som sikkert skyldes at seminaret dagen i forveien ga detaljerte beskrivelser av fremdrift i forhandlinger og erfaringer med forsøkene så langt. Tilstrekkelig antall avtaler med studioer vil, med mindre noe helt uforutsett skulle inntreffe i siste sekund, være inngått før sommeren. Det vil si at anbudsrunder for utstyrleverandører, systemintegratorer og finansieringsinstitusjoner kan iverksettes rett etter sommerferien. Samtidig vil det bli inngått avtaler mellom Film & Kino og kinoene som speiler de krav som studioene stiller i avtalene med oss. Utrullingen vil være i gang i løpet av fjerde kvartal i år!

For øvrig var landsmøtet preget av diskusjoner om økonomiske prioriteringer. Se egen sak fra landsmøtet annet sted i nyhetsbrevet.

Ansvar og oppgaver hånd i hånd


I filmmeldingen Veiviseren ble Film & Kino gitt ansvaret for å forvalte avgiftsinntektene videre – dog mot å påta seg betydelig flere oppgaver innenfor sitt ansvarsområde. Kultur- og kirkedepartementet har fulgt opp dette ved å tildele oss flere nye eller utvidede oppgaver, hvorav vesentlig mer støtte til filmfestivaler og området barn og unge griper mest inn i budsjettet. Samlet er vi pålagt oppgaver med en kostnadsramme på ca. 20 millioner kroner. Dette, samtidig som vi for første gang på mange år opplever at inntektene fra avgiftene faktisk reduseres, stiller oss overfor budsjettmessige utfordringer som vi ikke har vært vant til på mange år og det var foreslått betydelige kutt på flere poster for å få til et budsjett i balanse (se omtale fra landsmøte annet sted i nyhetsbrevet).

Ny situasjon


Den nye situasjonen stiller både styre og administrasjon overfor store utfordringer som jeg er overbevist om vil bli tatt fatt i med stort alvor. Vi vil se på hele vår portefølje av oppgaver og vurdere nødvendige endringer. Digitaliseringen vil også medføre at noen av filmstøtteordningene vil måtte endres etter hvert. Vi har alltid lagt vekt på å ha en kostnadseffektiv administrasjon, men vil se med nytt blikk på om det er mer å hente.

Roar Svartberg


Fungerende direktør

Annonse
Skroll til toppen