Annonse

Etter landsmøte- seminaret: Hva skjer?

Film & Kino har nå inngått VPF-avtaler med fem av de store Hollywoodstudioene. Dette markerer startskuddet for at Film & Kino kan utlyse de offentlige anbudene på innkjøp av digitalt utstyr, systemintegrasjon, finansiering og forsikring. Når dette er avklart er gjennomføringen av digitaliseringen (utrullingen) i gang, etter planen rundt årsskiftet 2009/2010.

Likeledes har det vært usikkerhet rundt spørsmålet om ESA (EFTA Surveillance Authority, som er EFTAs overvåkningsorgan) ville anse bruk av midlene fra Norsk kino- og filmfond til digitaliseringen som statsstøtte, noe de ikke gjorde.

Det er knyttet stor spenning til fremdriften frem mot utrulling og hva kommunene og kinoene må ha klart til fastsatte tidspunkter. Det er i tillegg knyttet usikkerhet i forhold til hvilken opplæring kinomaskinistene må ha og hvordan den skal gjennomføres. Dette er noe Film & Kino vil jobbe med fremover. Det vil komme en skisse for opplæring så snart det er mulig å legge konstruktive planer for slik gjennomføring.

Ikke uventet er det også signalisert stor interesse for de ulike kinoenes plassering i utrullingshierarkiet. På dette området vil resultatet av anbudene samt praktisk tilpasning være avgjørende for i hvilken rekkefølge kinoene blir digitalisert.

Oppdatert informasjon


Det mest oppdaterte av informasjon på området ligger nedenfor:

Det norske prosjektet – Politisk grunnlag og betydning for kommuneneStatus og fremdrift for den norske digitaliseringen


Erfaringer fra de norske digitale forsøksprosjektene:


– Unique Cinema Systems (blir lagt ut senere)Nordic Digital AllianceErfaringer sett fra distributøreneHva betyr digitaliseringen for den enkelte kino

Ta også en titt på:Fordeler og muligheter ifm digitaliseringenPressemelding om avtalen med HollywoodstudioeneRundskriv til medlemskommunene, kinoene, FPT Velferd, 02/09.Rundskriv til Bygdekinoens spillesteder 02/09.

Annen informasjon om digitaliseringen er tilgjengelig
her.


Birgitte Langballe


Kommunikasjonssjef

Annonse
Skroll til toppen