Annonse

Animasjonsfilm for barnehagebarn

Hva er egentlig en barnefilm? Mange tenker at tegne- eller animasjonsfilmer er barnefilmer og filmer som passer for de aller yngste. Som oftest er det flotte animasjonsfilmer som settes opp for visning til barnehagebarn, og som har aldersgrensen "tillatt for alle". Disse filmene kan tilby gode opplevelser og være utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, for eksempel ut fra rammeplanens fagområder. Barn er ikke gamle før de vet at animasjonsfilm er "på liksom" og kjenner til sjangeren som "ikke er i virkeligheten". Svært mange barn liker animasjonsfilm, og tilbudet er enormt både i norske, men særlig i utenlandske filmer (som blir dubbet). Dette er noe barnehagen kan bruke som inngangsport til ulike temaer de vil arbeide med.

I vurderingen av hvilken film man skal velge ut for visning i barnehagen, må man ta hensyn til flere faktorer. I denne sammenhengen kan man minne om at mange animasjonsfilmer har eldre barn, eller kanskje voksne som målgruppe. Dette til tross for at filmen har aldersgrensen "tillatt for alle". Aldersgrensene handler ikke om hvem filmen egner seg for, men om hvordan barn og unge håndterer filmen. En oppfordring til barnehagen vil derfor være å sette seg godt inn i filmens innhold og hvilken nytteverdi den vil ha for de aller yngste. Slik kan en skape utgangspunkt for gode læringssituasjoner, og ikke minst gode filmopplevelser for alle!

Annonse
Skroll til toppen