Annonse
Illustrasjonsbilde. Foto: Anders Minge/Stavanger Aftenblad

Kino som språkspringbrett

Statistisk sentralbyrås rapport om Kultur- og mediebruk blant personer med innvandringsbakgrunn (rapport 2009/29), har som mål å gi et overblikk over hva tallene viser om innvandrere både når det gjelder kultur- og mediebruk, og egenaktivitet på dette feltet. Undersøkelsen viser at i bruken av ulike kulturtilbud i Norge, har flest av alle grupper vært på kinobesøk de 12 siste månedene. Undersøkelsen gjelder aldersgruppen 9-59 år, men Medietilsynet ser at den kan ha relevans for barnehagens arbeid.

Undersøkelsen viser nemlig også at befolkningen i Norge og de med innvandringsbakgrunn er temmelig like i valget av type filmer de ser når de skal på kino. I størst grad velger man krim- og actionfilmer, dernest komedier og barne- og familiefilmer. Men det viser seg at det er en mindre del av de med innvandringsbakgrunn som ser norske filmer når de går på kino, enn det resten av befolkningen i Norge gjør. Dette kan være nyttig å reflektere over i arbeidet med førskolebarn.

For dette kan tyde på at mange barn av innvandrere i Norge har kinoerfaringer og gode filmopplevelser med seg i barnehagen, men på andre språk enn norsk. At barn kjenner til filmutrykket og sjangerspråk kan barnehagen utnytte for eksempel i arbeidet med språk- og begrepsstimulering. Ved å se filmen på norsk, og snakke sammen om den etterpå, er dette en flott inngangsport til å arbeide med fagområdet Kommunikasjon, språk, tekst, jamfør rammeplanen. Barnehagen skal blant annet arbeide med at barn videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd. Rammeplanen sier også at barnehagen skal ”bidra til at barna får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping.” At barna etter filmopplevelsen bruker sitt språk for å uttrykke seg, kan styrke språkstimuleringen på en god og positiv måte.

Videre sier Rammeplanen for barnehager at samtidig er viktige sider ved kulturoverføringen knyttet til kommunikasjon, språk og tekst, så ved å arbeide med norske filmer i barnehagen kan barn samtidig få innblikk og kulturforståelse i vekselspillet mellom å motta og forstå et budskap.

Annonse
Skroll til toppen