Annonse

Start en barnefilmklubb på kinoen

Norsk filmklubbforbund oppfordrer kinosjefer til å bidra til å starte opp barnefilmklubb på kinoen. Filmklubbforbund står parat til å bidra med tett oppfølging. Barnefilmklubber skaper meraktivitet på kinoen og det lærer barna at å gå på kinoen er lærerikt, trygt og sosialt. Og det skaper på den måten økt identitet og tilhørighet til kinoen.

Norsk filmklubbforbund (NFK) har denne våren et spesielt fokus på kinoene. NFK ønsker å få kinosjefene rundt i hele landet, til å bidra til oppstart av en barnefilmklubb. Kinoene har mye å vinne på å ha en barnefilmklubb i sine lokaler, det viser eksemplene fra der hvor det i dag er godt samarbeid mellom filmklubb og kino. Barnefilmklubb vil gi en ekstra dimensjon til kinoen som filmarena og bidrar til å utvikle og fornye kinopublikummet. Det vil også gi kinoen tilgang på en rekke ressurspersoner og øke aktiviteten og tilhørigheten utover det kinoens stab vil være i stand til å rekke over i en hektisk hverdag.

Norsk filmklubbforbund ønsker at kinosjefene som kjenner sitt lokalmiljø tar et initiativ til å finne ildsjeler, innkaller til oppstartsmøte eller arrangerer den første barnefilmklubbvisningen og presenterer opplegget for interesserte foreldre og andre frivillige. NFK stiller selvsagt på disse møtene hvis det er ønskelig. Etter et slikt oppstartsmøte går virksomheten videre til å bli drevet av de interesserte, med tett oppfølging fra filmklubbforbundet og i samarbeid med kinosjefen. NFK stiller også med oppstartsmidler og en startpakke som inneholder alt en trenger til virksomheten.

Barnefilmklubber kombinerer ”kinostemning” og ”klubbstemning” og stimulerer til økt forståelse av filmmediet og ikke minst så gir det mulighet for barna til selv å lage film.

Norsk filmklubbforbund tilbyr filmer, utvikling av kurs, seminarer, verksteder og annet for de nærmere 100 filmklubbene for barn, ungdom og voksne som i dag er tilsluttet forbundet.

Ta kontakt for mer info:

Barne- og ungdomsfilmkonsulent Rune Tellefsen, tlf 908 55 015,
runet@filmklubb.no ,
www.filmklubb.no

Annonse
Skroll til toppen