Annonse
Fra animasjonsverksted på Filmens hus

Studietilbud i animasjon

Innhold og kunnskapsmål

Studentene skal få kunnskap om ulike animasjonsteknikker- og uttrykk. Etter gjennomført kurs har studentene lært å utvikle manus, storyboard og gjøre lyd- og etterarbeid til egen animasjonsfilm. De skal kunne lage animasjonsfilm med ulike teknikker og vil kjenne til ulike metoder for å anvende animasjon i grunnskolen.

Organisering og arbeidsmåter

Det vil bli arrangert fire samlinger fra september til desember 2010. Studiene innebærer både teoretisk og praktisk arbeid. Undervisningen er workshop-preget, med utstrakt bruk av øvelser som oppmuntrer til egeninnsats. Kurset er plattform-uavhengig, men gjennomføres på mac. Vi jobber hovedsaklig i programmet i-Stop Motion, samtidig som studentene får en generell forståelse for hvordan ulike animasjonsprogrammer fungerer.

Vurdering

Studiet avsluttes med muntlig eksamen som tar utgangspunkt i en ferdig produsert film.

Forkunnskaper som kreves

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Det kreves ingen tekniske forkunnskaper.

Målgruppe

Lærere, kunstnere, studenter og andre som er interessert i å uttrykke seg kreativt gjennom animasjon.

Samlinger

1. samling: Uke 37: mandag 13., tirsdag 14. og onsdag 15. sept., kl 17.30 – 22.00

2. samling: Uke 41: tirsdag 12., onsdag 13. og torsdag 14. okt., kl 17.30 – 22.00

3. samling: Uke 43: tirsdag 26., onsdag 27. og torsdag 28. okt., kl 17.30 – 22.00

4. samling: Uke 46: torsdag 18., fredag 19., kl 17.30 – 22.00 og lørdag 20. nov., kl 09.30 –16.00

Pris

Prisen på kurset er kr 12.000 inkl. bruk av utstyr, materialer og kompendie. Studieavgiften er kr 370 og eventuell litteratur kommer i tillegg.

Spørsmål/Påmelding

Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Kontakt E6 Østfold medieverksted/Kulturskolen i Fredrikstad v/Monica Leander på mobiltelefon 932 88 877 eller på epost:
mole@fredrikstad.kommune.no

Søknadsskjema finner du på
www.mediev.org .

Annonse
Skroll til toppen