Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: Egil Hansen

Førskolebarn og medieopplæring

Fuenmajor påpeker at tidlige møter med det estetiske gjennom skjermmedier kan ha høyere verdi enn i dag. Gjennom inntrykk fra skjermen kan barn tolke ulike inntrykk og videre inspireres til å uttrykke seg artistisk, ved dans, verbalt, og gjennom medierte uttrykk. For eksempel dersom dans og bevegelse blir formidlet via skjerm til barna, er det ikke unaturlig at de aller yngste vil utforske dette umiddelbart gjennom egne erfaringer og sette i gang med dans foran skjermen. Førskolebarna lærer gjennom bevegelse, utforsking av rommet og kropp. Derfor kan pedagoger benytte visuelle medier i større grad for å gi barna estetiske inntrykk de kan arbeide videre med, også fysisk.

Fuenmajor ønsker derfor å forandre utdanningsinnholdet og inkludere større forståelse av mediene i opplæringen, og samtidig undersøke i større grad hva mediene kan tilby utdanningssystemet.

Les hele intervjuet i artikkelsamlingen The Emerging Media Toddlers, The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, NORDICOM. Artikkelsamlingen belyser hvordan førskolebarn etablerer sitt forhold til skjermemedier og media literacy.

Artikkelsamlingen kan bestilles hos NORDICOM.

Annonse
Skroll til toppen