Annonse

Kan bli usatt pga streik

Styret i Film & Kino vedtok i et møte tirsdag 1. juni at årets landsmøte utsettes dersom streiken i kommunesektoren ikke er avsluttet når landsmøtet skal avvikles. Endelig beslutning vil bli fattet fredag 4. juni.

Blir landsmøtet utsatt, vil det samme gjelde seminaret mandag 7. juni.

Dersom landsmøtet blir utsatt på grunn av streiken, vil det planlagte filmtreffet 8. – 10. juni bli avlyst.

Endelig beskjed blir sendt ut i løpet av fredag 4. juni.

Følg denne lenken for øvrig informasjon om landsmøtet.

Annonse
Skroll til toppen