Annonse

Lokale skolekinotiltak

Midlene lyses ut på vårparten og kan søkes på av alle landets kinoer. Utlysningene skjer i
Skolekinonytt og
Film & Kinonytt . Eksempler på tiltak som støttes er skolekinovisninger, animasjonsverksteder, filmkurs og lærerkurs.

Søknadsskjema ligger på hovedsiden for støtteordninger.


Oversikten over filmer som mottok slik støtte i foregående år ligger bakerst i
Film & Kinos årsmelding .


Annonse
Skroll til toppen