Annonse

Unge og eldre går mer på kino

Det er i økende grad filmtilbudet og de store filmene med mye omtale som avgjør om publikum oppsøker kinoen. For de unge er kinoen i tillegg en sosial arena.

Undersøkelsen som er utført av TNS Gallup på oppdrag for bransjeorganisasjonen Film & Kino viser at nordmenn i snitt var på kino 2,7 ganger i 2009. Ungdomsgruppen mellom 15 og 19 år er oftest på kino med et snitt på 4,2 ganger i løpet av et år, mens gruppen 60 pluss hadde et gjennomsnitt på 1,7.

En økende andel av befolkningen har de siste ti årene funnet veien til kinoen. I 2009 var 71 prosent innom. Dette er den høyeste andelen som er mål dette tiåret. Blant de unge mellom 15 og 19 år var hele 95 prosent på kino, og tilsvarende var halvparten av dem over 60 år å finne i kinosalen.

– Det er en myte at kino kun er for ungdommen. Statistikken de siste ti årene viser at de godt voksne i langt større grad enn tidligere tar med seg sine tidlige kinovaner gjennom livet eller frisket dem opp i godt voksen alder, sier kommunikasjonssjef Birgitte Langballe i Film & Kino.

Tallene i undersøkelsen viser ingen store forskjeller mellom menn og kvinners kinofrekvens i de ulike alderssegmentene. Dette har holdt seg stabilt hele tiåret.

Dette er andre gangen Film & Kino har gjennomført en slik stor publikumsundersøkelse. Den første ble presentert i 2005. Til sammen dekker dataene tiåret 2000-2009.

Annonse
Skroll til toppen