Annonse

Sex, vold og kvalitetsdrama på tv

Studieopplegget er web-basert og omfatter en kort historikk over amerikansk tv-drama, med et dypdykk i såpeoperaens historie i USA og Norge, krydret med ulike klipp. Det gis også og en innføring i hvordan man selv kan analysere tv-serier, og som eksempler på ulike genrer er de fire seriene
Grey’s Anatomy,
West Wing (Presidenten),
Sopranos og
True Blood analysert. Forfatter av studieopplegget er medieviter Cecilie Stranger-Thorsen.

Siden til «Sex, vold og kvalitetsdrama på tv» finner du her.

Hvorfor amerikansk tv-drama?

På 2000-tallet har det skjedd en revolusjon i Hollywood. De mest nyskapende og utfordrende fortellingene finnes ikke lenger på kino-lerretet, men på tv-skjermen. Der har amerikanske kabelkanaler gitt seerne grensesprengende og komplekse drama.

Dette studieopplegget har som mål å vise hvordan revolusjonen på 00-tallet, som kalles ”tvs tredje gullalder” kommer til uttrykk i fire sentrale serier. Vi skal se hvordan dette henger sammen med fremveksten av kvalitetsdramaet på 80- og 90-tallet, hvor tv-fortellingene i økende grad benytter seg av virkemidler tradisjonelt forbundet med ”høykultur” som litteratur, teater og film.

00-tallets tv-drama videreutvikler tvs egen fortellerform: såpeoperaen. Med fortellinger som strekker seg over flere år skapes drama med "dype" karakterer og kompleks historiefortelling som har helt egne – og andre muligheter – for å sprenge grenser. Kabelkanalenes uavhengighet av reklameinntekter gjør dessuten at disse fortellingene bevisst kan provosere og flytte grenser for hva som kan vises på tv – og for hvordan det vises.

Annonse
Skroll til toppen