Annonse
Tromsø International Film Festival 2007

Støttemidler til filmfestivaler

Søkere som avholder festivalen annet halvår 2011 kan søke om prosjektmidler ved annen utlysning i april 2011, og festivaler som søker om mindre enn kr 50 000,- kan søke løpende uten tidsfrist, direkte til Film & Kino.

Det er utarbeidet et nettbasert søknadsskjema som alle søkere (filmfestivaler) må fylle ut. Skjemaet har en søknadsdel og en rapportdel slik at man kan sammenholde mål og dokumenterte resultater. Opplysninger utover dem som oppgis i det elektroniske skjemaet det vises til over, sendes elektronisk som vedlegg til det nettbaserte søknadsskjemaet.

Søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst kan hentes fra lenker i høyrespalten.

Spørsmål kan rettes til:


Film & Kino, avd.dir. fagavdelingen, Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo.


Telefon: 22 47 46 25, Faks: 22 47 46 99, E-post:
post@kino.no.

Annonse
Skroll til toppen