Annonse
Foto: Barnefilmfestivalen i Kristiansand.

Førskolebarnas medievaner kartlagt

Undersøkelsen kartlegger foreldrenes samtale med barn om ulike medieopplevelser. På spørsmålet om foreldrene prater med barnet om hva det ser på film eller tv svarer 58 prosent av foreldre med barn i aldersgruppen 2 til 5 år som er brukere at de ofte gjør det, mens bare 1 prosent aldri har gjort det. I forhold til negative medieopplevelser ble foreldrene spurt om barnet deres hadde gitt uttrykk for at de har opplevd noe ubehagelige medieopplevelser oppgir flest foreldre til 2-5-åringer at barna reagerer med ubehag når barn lider eller har det dårlig (23 prosent), eller når dyr er syke eller lider. 7 prosent oppgir at skrekkfilm gir ubehag, men det er ikke oppgitt om det er skrekkfilm for barn eller voksne man tenker på. Ellers er det hele 43 prosent av foreldrene at barna ikke har gitt uttrykk for noen av de oppgitte alternativene.

Undersøkelsen tegner et bredt bilde av de yngstes mediebruk og det er ingen grunn til å ta anta at bildet er særlig annerledes her til lands.
Rapporten kan lastes ned fra Medierådet. Den er en delrapport av den store undersøkelsen
Ungar & Medier.

Sjekk ellers Mediebarn.se, en nettside for voksne om de aller yngstes nettvaner.

Annonse
Skroll til toppen