Annonse

Kinopremierene er viktige

Så langt har det man ser i USA kun vært forsøksvis og utprøvd på filmer som ikke er antatt å ha et stort besøkspotensial på kino.

I likhet med de store kinoorganisasjonene, både i USA og Europa, ønsker Film & Kino likevel å være helt tydelig på at dagens vindu mellom kinopremiere og visning i andre kanaler er viktig for kinoene. Det bør fortsatt være slik at kinoen er publikums første møte med filmen. Kinovisning skaper både interesse for filmene og bred omtale, noe som igjen er den beste reklame for filmene i andre visningskanaler. I tillegg sikrer dette den økonomiske inntjeningen gjennom filmenes liv på de ulike plattformene.

Det er også blitt hevdet at et kortere vindu mellom kinopremierer og visning av filmer på andre plattformer vil redusere ulovlig nedlasting av filmene. Det forligger imidlertid undersøkelser som viser at antallet ulovlige nedlastinger er størst når filmene slippes på de andre plattformene. Bekjempelse av ulovlig nedlasting må derfor skje på andre måter.

Annonse
Skroll til toppen