Annonse

Kulturslepp i Oppland

Målgruppen for kultursleppet er kontaktpersoner ved kultur- og skolekontorene, representanter fra de lokale kulturfora, kulturkontakter ved skolene, bibliotekarer og andre aktører som jobber med kunst- og kulturformidling for barn og unge.

Kulturslepp for kommuner: 29.–30. mars


Se vedlagte invitasjon med påmeldingsskjema for mer informasjon om kultursleppet til høyre på denne siden.

Kulturslepp for videregående: 31. mars–1. april


Følg med på
DKS Opplands hjemmesider for invitasjon og påmelding til de videregående skolene.

Endelig program vil foreligge ca. to uker før arrangementet og legges ut på
www.kultursekkenoppland.no.

Annonse
Skroll til toppen