Annonse

Oslo og Nordkapp gikk av med seieren

Felles for dem begge var et imponerende program og god planlegging.

I år har aktiviteten vært såpass stor at juryen har sett seg nødt til å innføre to klasser i kåringen av Årets skolekino, en for liten og stor kino. Prisen i begge kategorien er kroner 10 000, som skal gå til skolekinoaktiviteter.

– Det er imponerende å se hvilke besøkstall enkelte kinoer kan klare å oppnå på denne dagen, og det er kommet mange entusiastiske tilbakemeldinger fra både kinoer og filmskapere som har vært ute og møtt publikum denne dagen, sier barnefilmrådgiver Tonje Hardersen i Film & Kino.

I begge kategoriene var det to kinoer som utmerket seg.

De nominerte i klassen stor kino

I kategorien stor kino sto slaget mellom Trondheim kino og Oslo Kino AS. Det er veldig morsomt å se at det også i store byer med mange skoler, og uten et eksternt apparat som Den kulturelle skolesekken, er mulig å nå ut og få skolene til å komme på kino.

Trondheim kino hadde besøk av filmteamet fra
Jeg reiser alene, to typer animasjonsverksteder og møte med en filmanmelder med konkurranse. Kinoen hadde et godt besøk og fikk fine presseoppslag.

Oslo Kino AS hadde involvert åtte av sine kinoer. De hadde besøk av en rekke filmskapere, og det ble arrangert lydeffektkurs og animasjonsintroduksjon. Juryen var imponert over et godt planlagt arbeid med svært gode besøkstall.

De nominerte i klassen liten kino

De nominerte i klassen liten kino var Tysvær kino og Nordkapp kino. Begge kinoene hadde engasjert skoleelevene som arrangører av skolekinodagen, med stor suksess, og fått fine og store oppslag pressen.

Tysvær kino hadde besøk at skuespiller Jostein Brox fra
Keeper’n til Liverpool, visning av egenproduserte animasjonsfilmer, filmquiz og is til elevene.

Nordkapp kino hadde som vanlig et imponerende program med sitt ”Honnywood” med hele 17 filmer, egen festivalkafé, animasjonsverksted, besøk av skuespiller og regissør Maria Bock, mobilfilmkurs og talking heads-verksted.

Annonse
Skroll til toppen