Annonse

Hjelp til selvhjelp

Seminaret finner sted på Rica Maritim hotell i Caiano. Det starter kl. 1600 og avsluttes kl. 1800. Avdelingsdirektør Jørgen Stensland og rådgiver kinodesign/teknikk Rolv Gjestland er innledere. Planen er å legge opp til et uformelt seminar hvor det skal være dialog om erfaringene rundt digitaliseringen.

Det synes å være et behov for å gå igjennom en del av det utsendte materiellet knyttet til digitaliseringen. Vi ser nærmere på hvordan kinosjefene kan omsette den teoretiske informasjonen til praktisk gjennomføring og drift.

Per i dag ser vi for oss dette som hovedpunkter:

 1. Avtalene/ordningen


  – Hva gjør man ved havari


  – Hva gjør man når supporten ikke fungerer


  – Når kan kinoen kreve refusjon


  – Hvilke rettigheter og plikter har kinoen (Bilag 7, hvordan skal dette forstås)

 2. Utstyret/teknikken


  – Har kinoene fått alt de forventet


  – Har de fått det de skal ha


  – Nettverksløsninger – kinoenes plikter i forhold til oppetid

 3. VPF og alternativt innhold


  – Hva skal det betales VPF for

Påmelding

I påmeldingsskjemaet som ligger under Aktuelle lenker til høyre på denne siden, er det også rom for å melde inn problemstillinger som ønskes tatt opp.

Påmeldingsfristen er satt til fredag 19. august.

Annonse
Skroll til toppen