Annonse

Seksualitet på film – pinlig og flaut?

Ungdom er en viktig gruppe for Medietilsynets arbeid med trygg mediebruk. Det er derfor essensielt å ha jevnlig kontakt med denne gruppen. Gjennom barne- og ungdomspanel legger Medietilsynet til rette for at barn og ungdom skal ha mulighet til å sette ord på sine medieerfaringer og beskrive sin mediekompetanse for hverandre og tilsynets rådgivere. Panelet er derfor en unik mulighet til å få direkte innblikk i hvordan ungdom opplever og forstår våre aldersvedtak og ulike temaer knyttet til en filmopplevelse.

Jenter og seksualitet i film


I norsk så vel som utenlandsk fiksjonsfilm har det ikke vært vanlig å ta for seg unge jenters seksuelle oppvåkning eller seksualitet. Temaet har derimot ofte vært forbundet med noe skamfullt og tabubelagt. Medietilsynet mente derfor at dette var et spennende tema å diskutere under et ungdomspanel. Valget av film som grunnlag for diskusjon i panelet falt på
Få meg på, for faen. – Når tilsynet fattet aldersvedtak på denne filmen skapte det en god del diskusjon innad i kollegiet, men vi valgte å gi filmen en 11-årsgrense, sier Berit Andersen, seniorrådgiver i Medietilsynet. – Vi er opptatt av at barn og ungdom skal beskyttes mot skadelig innhold, men er like opptatt av barns rett til informasjon og tilgang på medieinnhold. Ettersom filmen tar opp et viktig tema for ungdom som samtidig kan oppfattes som pinlig eller flaut, vurderte vi i dette tilfellet at seere mellom 11 – 14 år bør ha mulighet til å se filmen alene eller sammen med jevngamle fremfor sine foreldre.

Flaut å se sammen foreldreFå meg på, for faen har fått en god del oppmerksomhet i media på grunn av sine direkte seksuelle skildringer, og vi var veldig spente på panelets reaksjon på filmen, sier Andersen. – Noe overraskende la ungdomspanelet vekt på mobbe- og utestengelsesproblematikken framfor det seksuelle temaet som vi i Medietilsynet hadde fokusert på i forkant. Gruppa oppfattet at det seksuelle var ment å bli skildret på en humoristisk måte, men at dette ikke alltid var like vellykket på grunn av for mye overdrivelser. Allikevel var det ingen i panelet som gav uttrykk for at de fant filmen verken støtende eller i overkant grov. Noen av panelmedlemmene savnet faktisk å «lære noe» om seksualitet av filmen. En av de klareste tendensene i gruppa var at denne filmen vil være flau å se sammen med foreldrene og særlig mamma, og at det derfor er fint at 12-13-åringer kan se den alene.

På Film og Kino sine hjemmesider finnes det et nytt
filmstudieark til
Få meg på, for faen
som også tar for seg andre problemstillinger enn de som er skissert her.

Annonse
Skroll til toppen