Annonse

Prosjektstøtte for filmfestivaler 2. halvår 2012

Film & Kino har avsatt midler til støtte for norske filmfestivaler. Støttemidlene vil bli tildelt av et eget festivalutvalg.

Det er utarbeidet et nettbasert søknadsskjema som alle søkere (filmfestivaler) må fylle ut. Skjemaet har en søknadsdel og en rapportdel slik at man kan sammenholde mål og dokumenterte resultater. Opplysninger utover de som oppgis i det elektroniske skjemaet det vises til over, sendes elektronisk som vedlegg til det nettbaserte søknadsskjemaet.

Bruk samme søknadsskjema som ved forrige utlysning med frist i november – dette finner du under Aktuelle lenker i høyrespalten. Her finner du også lenke til fullstendig utlysningstekst og forskrifter.

Annonse
Skroll til toppen