Annonse

Ny ansvarsfordeling mellom NFI og FILM&KINO

Den store endringen i forslaget er at FILM&KINO overtar ansvaret for de statlige midlene i Den kulturelle skolesekken (DKS) som er øremerket filmprosjekter. FILM&KINO ser fram til dette arbeidet, og er glade for at man nå synes å ha funnet en avklaring av DKS-ansvaret. Vi regner med å kunne utlyse DKS-midlene snarlig.

Når ansvarsfordelingen mellom de to institusjonene er vedtatt av departementet ser vi fram til å kunne begynne arbeidet med selve handlingsplanen for filmsatsingen på barn og unge.
Tonje Hardersen


Barnefilmrådgiver

Annonse
Skroll til toppen