Annonse

Cineeurope: Slik kan ny teknologi integreres på kinoene

Coca-Cola-seminaret tirsdag understreket viktigheten av partnerskap og teknologi og påpekte også pågående problemer som personalmangel, økte kostnader og miljømessige utfordringer.

BARCELONA: Nick Gault understreket viktigheten av å gjøre kinobesøk sømløse og hyggelige ved hjelp av teknologi. Coca-Cola har identifisert fire nøkkelområder å fokusere på: bekvemmelighet, valg, verdi og opplevelse. De nevner at forbrukerne nå forventer en personlig og minneverdig opplevelse. Teknologiens rolle i å forbedre disse aspektene er kritisk, med eksempler på vellykkede implementeringer i konkurrerende sosiale arenaer som er relevante for kinoer.

Nicola fra IGD og Dominic fra Coca-Cola ga innsikt og eksempler på hvordan bedrifter kan utnytte teknologi for å forbedre kinoopplevelsen. Deltakerne oppfordres til å besøke utstillingsområdet for å se demonstrasjoner av disse teknologiene. Gault avslutter med å introdusere Nicola og Dominic, som vil dele mer detaljert informasjon og strategier for å hjelpe kinoer med å trives i det nåværende landskapet.

Nicola Knight fra IGD fremhevet den økende rollen til ubemannet detaljhandel, og presenterte globale eksempler på smarte kjøleskap, mikromarkeder og autonome detaljhandelløsninger. Disse teknologiene tilbyr bekvemmelighet, et bredere produktutvalg og en forbedret kundeopplevelse, som møter moderne forbrukeres krav om rask og sømløs service. Dominic Donylal fra Coca-Cola HBC diskuterte de praktiske anvendelsene av disse teknologiene i kinoer, og oppfordret deltakerne til å utforske disse innovasjonene på messen.

Diskusjonen understreket behovet for at kinoer må tilpasse seg endrede forbrukeratferder og forventninger, ved å utnytte teknologi for å tilby et mangfoldig og engasjerende mat- og drikketilbud. Denne tilnærmingen adresserer ikke bare operasjonelle utfordringer, men forbedrer også den totale kinopplevelsen, tiltrekker nye publikum og øker engasjementet. Seminaret ble avsluttet med en invitasjon til deltakerne om å engasjere seg med representanter fra Coca-Cola for å utforske disse ideene nærmere og implementere dem i egne kinoer.

Potensialet til ubemannet handel

Dominic Donylal, som leder teamet for ubemannet detaljhandel hos Coca-Cola Hellenic, diskuterte potensialet, spesielt i kinoer. Coca-Cola Hellenic er en tappepartner for Coca-Cola Company på tvers av 29 markeder på tre kontinenter. Fokuset er på å forbedre kinopplevelsen ved å redusere ventetider for snacks og drikkevarer gjennom ubemannede detaljhandelløsninger.

Hovedpunkter:

  • Ubemannet Detaljhandel: Målet er å tilby raske og effektive selvbetjeningsalternativer for forbrukere, lignende fremskritt sett i bank-, handels- og kaffebestillingstjenester.
  • Forbrukerberedskap: En undersøkelse av PricewaterhouseCoopers blant 5000 britiske forbrukere viste at 50% er villige til å bytte til ubemannet detaljhandel, og 41% er villige til å betale mer for bekvemmeligheten, noe som fremhever en betydelig overgang mot effektivitet og tidsbesparelse.
  • Generasjon C – teknologienerasjonen: Denne digitalt kunnskapsrike demografien er åpen for å dele persondata for bedre opplevelser, noe som understreker behovet for utdanning og overtalelse for å øke adopsjonen.
  • Praktiske Løsninger: Eksempler inkluderer Smart Cafe (tidligere Costa Express), som tilbyr høykvalitets selvbetjent kaffe, inkludert isdrikker, som appellerer til millennials og Gen C.
  • Integrerte Opplevelser: Coca-Cola Hellenic tester løsninger som Coke and Go smartkjøler og automater som integreres med en forbrukerapp, med sikte på global utrulling.
  • Modulære Løsninger: Kombinasjoner av automater og kaffemaskiner som tillater kjøp av flere produkter fra en enkelt grensesnitt, skreddersydd til behovene til forskjellige kinoer.
  • Friksjonsløse butikker: Bruk av datamaskinvisjon og vektsensorer for å oppdage produktvalg og forhindre tyveri, disse butikkene sikter på å tilby en sømløs handleopplevelse.
  • Operasjonelle fordeler: Friksjonsløs handel kan øke transaksjonshastighet, redusere arbeidskostnader og øke inntektene per skjerm. Eksempler fra Amazon Go viser betydelige økninger i salg og transaksjoner.
  • Implementeringsstrategi: En gradvis tilnærming anbefales, med start fra konseptjustering, installasjon, kalibrering og lanseringsforberedelser. Denne gradvise utrullingen inkluderer opplæring av ansatte og utdanning av forbrukere.
  • ROI-vurderinger: Oppstartskostnader, programvareavgifter og bruttofortjenestemarginer diskuteres, med en typisk tilbakebetalingsperiode på tre til fem år, noe som understreker viktigheten av å velge riktig løsning for hver kino.

Presentasjonen konkluderer med en invitasjon til å diskutere muligheter innen ubemannet detaljhandel og se live løsninger på messen.

Hovedbudskapet er at selv om friksjonsfri handel ikke er en universalløsning, representerer det et betydelig skritt fremover for å forbedre forbrukeropplevelser og operasjonell effektivitet i kinoer.

Annonse
Skroll til toppen