Annonse

Den norske kinokonferansens ærespris til Steinar Johansen

Den norske kinokonferansens ærespris 2023 tildeles Steinar Johansen for sin mangeårige innsats og dedikasjon til norsk film og kinokultur.

FREDRIKSTAD: Den norske kinokonferansens ærespris 2023 ble tildelt Steinar Johansen av bransjekollega Haavard Erga fra Odeon Kino Stavanger/Sandnes for sin mangeårige innsats og dedikasjon til norsk film og kinokultur!

Han har jobbet med salg av film og kinoopplevelser i nærmere 40 år. Han startet som salgssjef i det som da het Mayco på midten av 1980 tallet, og som i 1988 ble til SF Norge. Han jobbet med salg av VHS i SF Norge frem til slutten av 1997, da han begynte som Direktør i Nordisk film distribusjon / home entertainment. Der var han fra 1997 til 2004 da han ble ansatt som daglig leder og kinosjef for Drammen Kino.

20 år i Drammen kino

Æresprosen ble utdelt av Haavard Erga som understreket hans lange innsats for kinoen i Drammen:

– Steinar Johansen har med sitt lederskap gjennom snart 20 år i Drammen kino hatt et sterkt fokus på drift. Han har bidratt til strategisk utvikling av kinoen både med hensyn til fysisk utforming av kinolokalene og sørget for et alltid aktuelt tilbud til kinobesøkende i Drammen og omegn.

Han har vist filmer som på en særdeles god måte har speilet det som er etterspurt av Drammens befolkning. Han har i sitt arbeid som daglig leder vært en svært viktig bidragsyter for at kinoen hele tiden har vært en av de viktigste kulturinstitusjonene i Drammen sentrum.

Steinar har ikke bare levd og åndet for film, men han har som daglig leder også forvaltet sitt todelte eierskap med dedikasjon og lidenskap, og resultatene har ikke uteblitt. Drammen kommune og Nordisk Film Kino har vært ekstremt heldige som har hatt en dedikert person som Steinar ved roret. Gjennom hans arbeid har han bidratt til å fremme kulturen og kunsten som film kan være. Han har et unikt blikk for å velge riktig film til riktig tid, og riktig sal.

Stor tillit

Det politiske miljøet i Drammen kommune har som eier hele tiden hatt stor tillit til driften av Drammen kino. Steinar sitt samarbeid med kommunens administrasjon innen kultur har bidratt positivt til kinoens utvikling.

  I en tid hvor filmindustrien stadig endrer seg, er det bemerkelsesverdig å se noen som kan tilpasse seg og blomstre på så mange ulike måter, gjennom så mange år. Steinar har ikke bare overlevd i denne bransjen, han har utviklet og ledet med et eksempel til etterfølgelse.

Når Steinar til våren fratrer sin stilling, vil han bli savnet som leder av Drammen Kino, og en god kollega for alle oss i den norske kinobransjen!

Annonse
Skroll til toppen