Annonse

Kino er godt for folkehelsen viser forskning

Forskning viser at ingenting kan måle seg med en god film hvis du skal slappe av, ifølge forskere ved bl.a. University of Oxford og Aarhus Universitet.

Universitetene har sett nærmere på hva som skjer i hjernen når vi utfører forskjellige aktiviteter, og har kommet frem til at film er det som i størst grad får hjernen til å slappe av. I forsøket ble det gjennomført hjerneskanninger av 176 personer mens de enten så filmklipp, utførte mentale hjerneoppgaver eller gjorde absolutt ingenting.

Forskerne hadde forventet at personene ville være mest avslappet når de ikke gjorde noen verdens ting. Til sin overraskelse så de imidlertid at hjernen fikk den beste pausen når forsøkspersonene så film.

Forskerne så blant annet at hierarkiet mellom de forskjellige hjernesentrene var flatere når forsøkspersonene så film. Hjernen anstrengte seg kort sagt mindre. Ifølge forskerne bak forsøket henger det sammen med at hjernen fortsatt bearbeider og prøver å forstå ting, selv når vi er helt passive. En film gir derimot hjernen et frirom der du slipper å ta stilling til noe. Handlingen i filmen ligger fast, og alt du må gjøre er å se på.

Kino som folkehelsetiltak

I Sverige kan det virke som om de ansvarlige for landets kinoer har fått med seg den nye forskningen. De har kommet med forslag til politikerne i Riksdagen om at kinobesøk skal være en del av det svenske folkehelsetiltaket – det såkalte ‘friskvårdsbidraget’ – som er et gode der ansatte kan bruke opptil 5000 skattefri svenske kroner i året på helsefremmende aktiviteter, som medlemskap på treningssentre, kostholdsveiledning, massasje eller meditasjon.

Ifølge de svenske kinoene bør vi utvide begrepene helse og velferd til også å omfatte er kulturopplevelser, som kinobesøk.

Argumentet er at kinoopplevelsen gir oss mulighet til å få utløp for følelser samtidig som vi slapper av. Det uttaler markedssjef for Filmstaden, Helena Eklund, til SVT Nyheter.

Annonse
Skroll til toppen