Annonse

Positivt tilsyn med aldersgrenser på kino

Det første året uten forhåndskontroll av kinofilm fra Medietilsynet er nå historie. Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, deler erfaringer og informerer om få brudd på retningslinjene samt nyttige samtaler med aktørene.

– Gjennom året har vi nøye overvåket aldersgrensesettingen og observert at retningslinjene er blitt fulgt. Der det har vært usikkerhet, har vi opprettholdt en positiv dialog med distributørene. Det er trygt å si at det første året med de nye reglene har vært vellykket, sier Velsand til NTB.

Medietilsynet har gjennomført tilsyn med 19 kinofilmer i 2023, inkludert vurdering av 20 filmer ved fire filmfestivaler. Ni filmer fikk spesifikk vurdering av aldersgrensen etter distributørforespørsel. Ukentlig har Medietilsynets saksbehandlere gjennomgått premieredatoer og sammenlignet aldersgrensene med de i Sverige og Danmark.

Resultatene fra tilsynet indikerer at forberedelser, opplæring og dialog med kinofilmdistributørene har hatt ønsket effekt. Kinoenes tilbakemeldinger støtter dette, hvor de fleste mener at endringene i bildeprogramloven fungerer godt. Kinoene ønsker imidlertid tidligere fastsettelse av aldersgrensene, da flere rapporterer at de i mange tilfeller har kommet sent.

Medietilsynets kontroll avslørte kun fire filmer med feil aldersgrense, hvorav tre ble raskt korrigert etter dialog, og den fjerde var ikke lenger på kino da endringsvedtaket ble fattet.

Direktøren i Medietilsynet konkluderer med at de nye reglene har fungert godt det første året, men understreker nødvendigheten av fortsatt opplæring og kontroll for å sikre at retningslinjene etterleves.

Annonse
Skroll til toppen