Annonse

Byrådet i Oslo har fått fullmakt til å selge Oslo Kino AS

Byrådets innstilling lød som følger:

  1. Byrådet gis fullmakt til å avhende alle kommunens aksjer i Oslo Kino AS, eventuelt avhende aksjer i selskaper som utfisjoneres fra Oslo Kino AS.
  2. Bystyret tar for øvrig kinopolitikken i Oslo og byrådets eierstrategi for Oslo Kino AS til orientering.

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF stemte for.
Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet De grønne stemte mot.

Les hele saken om delegering av myndighet fra bystyret til byrådet om salg av Oslo Kino AS her.

Annonse
Skroll til toppen