Annonse

Bidrag til tidskapsel

Filmen følger fire modige ungdommer som tør å gripe ordet for å si hva de mener om verden vi lever i. De er alle medlemmer av hvert sitt politiske ungdomsparti og blir på hver sin måte berørt av 22. juli 2011.

Inspirert av filmens hovedkarakterer, Sana, Henrik, Haakon og Johanne, lager nå filmens produksjonsselskap Sant & Usant en nasjonal tidskapsel der alle videregående skoleelever er invitert til å være med. Riksarkivet og Elevorganisasjonen deltar også i dette samarbeidet.   

”Tidskapselen Til ungdommen” skal bestå av tanker rundt 22. juli, tanker om Norge i dag og tanker om Norge i fremtiden.

Tidskapselen skal oppbevares av Riksarkivet frem til 2031, da skal den åpnes og gjøres tilgjengelig for publikum og for forskning. Tidskapselen skal både være en gave til fremtidens ungdom, men også fungere som et tillegg til den offisielle historien.

Som et symbol for ”Tidskapselen Til ungdommen” skal Magne Furuholmen lage et kunstverk som skal stå utstilt i Riksarkivet. Utførelsen av kunstverket skal gjøres i samarbeid med noen av elevene som deltar på Tidskapselen.

Les mer om prosjektet med tidskapsel her.
 

Påmelding
Ønsker du å melde på din skole? Det er åpen påmelding frem til 1. oktober. Ta kontakt med elevorganisasjonen ved å sende e-post til tidskapselen@elev.no eller ring 22 99 37 00 og spør etter Runar.

Det ligger mer informasjon om påmelding og tidskapselen på elevorganisasjonens sider

 

Annonse
Skroll til toppen