Annonse

Nye filmstudieark

Kon-Tiki
Klassetrinn: 8. – 9. trinn, 10. trinn, Videregående
Fag: Norsk, Historie, Mediekunnskap, Kunst og håndverk, Naturfag 
Tema: Historie, Individ/gruppe, Kulturmøter /-konflikter, Miljøvern og naturvitenskap, Vennskap/respekt, Politikk og samfunn

Temaet i filmen er Thor Heyerdahls teorier om at befolkningen i Polynesia kunne ha kommet fra Sør-Amerika, og hvordan han ønsket å bevise dette gjennom Kon-Tiki-ferden. At Thor Heyerdahl, stikk i strid med vitenskapelige motargumenter og advarsler, lyktes i å nå fram til Polynesia på en balsaflåte, minner oss om at kunnskapene vi har om verden ikke nødvendigvis er gitte sannheter.

Til Ungdommen
Klassetrinn: 10. trinn, Videregående, Høyskole
Fag: Mediefag, Samfunnsfag 
Tema: Politikk og samfunn, Konflikt/krig og menneskerettigher, Kulturmøter /-konflikter, Tenår, skole og seksualitet, Vennskap/respekt, Individ/gruppe, Oppvekst, familie

Til Ungdommen følger fire politisk engasjerte ungdommer fra sommeren 2009 til høsten 2011. Fire unge som vil noe, som tør si hva de mener om det samfunnet vi lever i, som vil gjøre verden til et bedre sted.  Sana, Henrik, Haakon og Johanne er medlemmer av hvert sitt politiske ungdomsparti, og forbereder seg til valgkampen 2011 med intens debattrening. 22. juli følger filmteamet Johanne på Utøya, og reiser deretter tilbake til Oslo for å møte Sana i sentrum på ettermiddagen. Så smeller det.

678 Kairo
678 Kairo er en spillefilm hvor vi følger tre egyptiske kvinner med ulik sosial bakgrunn som blir utsatt for seksuell trakassering fra menn. Kvinnene finner hverandre, og slår tilbake mot mennene med metoder som får alvorlige følger. Kampen deres bidrar likevel til at det blir innført et lovforbud mot seksuell trakassering.

Filmen ble ferdig rett før revolusjonen brøt ut i Egypt i januar 2011. I revolusjonen reiste folk krav om demokrati og ytringsfrihet, og mange kvinner markerte seg i demonstrasjonene som førte til at president Mubarak måtte gå av måneden etter.

Korte filmer om store tema
Klassetrinn: 5. – 7. trinn
Fag: Kunst og håndverk, Norsk, Religion, livssyn og etikk 
Tema: Individ/gruppe, Oppvekst, familie, Vennskap/respekt, 

Opplevelsene og erkjennelsene i disse filmene er noe elevene kan identifisere seg med, uavhengig av alder. Studieopplegget gir elevene anledning til å reflektere og diskutere en tematikk som kan være aktuelle innenfor mange fagområder.

 

 

Annonse
Skroll til toppen