Annonse

Kon-Tiki-filmen i undervisning

Intensjonen med filmstudiearket er å gi skoleelever relevant bakgrunnsinformasjon om Thor Heyerdahls liv og virke, hvor særlig det vitenskapelige utgangspunktet for Kon-Tiki-ferden står sentralt. Videre redegjøres det for hva som kjennetegner en spillefilm med historisk utgangspunkt fra en dokumentarfilm. Det pekes i denne sammenheng på relevante kunstneriske grep som er benyttet i filmen. Videre inneholder filmstudiearket analytiske perspektiver knyttet til dramaturgi, karakterframstilling, filmatiske virkemidler og tema/budskap. Til slutt følger en rekke elevaktiviserende oppgaver, både til selve filmen og til videre arbeid innenfor et bredt utvalg av relevante fag (norsk og mediekunnskap, geografi, historie, naturfag, kunst og håndverk).

Filmen og filmstudiearket kan derfor anvendes i så vel fagspesifikk som tverrfaglig undervisning. Den tverrfaglige nytteverdien gjenspeiler således tverrfagligheten som også kjennetegnet Thor Heyerdahls arbeid. I tillegg til skoleelever, vil trolig også den allmenne publikummer ha nytte av å lese filmstudiearket for å få et større perspektiv på filmens handling og historiske utgangspunkt.

Trond Heum (født 1965) er forfatter av filmstudiearket. Heum er lektor ved Sandefjord videregående skole. Han har tidligere skrevet filmstudieark til en rekke skolerelaterte filmer, samt lærebøker i filmkunnskap, mediefag og historie.

 

Skolekino
Skolene kan kontakte sin kino for informasjon om skolekinovisninger av spillefilmen Kon-Tiki.

Skolene kan også benytte Kon-tiki Museets dokumentarfilm fra ferden på DVD i undervisningssammenheng. Filmen har solgt 30 millioner verden over. Film & Kino har tidligere informert om at skoleklasser i Oslo-området kan besøke museet og samtidig se dokumentaren. Ta kontakt med Halfdan Tangen jr. på telefon 47375260 eller e-post: h.tangen@kon-tiki.no for mer informasjon og bestilling av filmen.

 

Annonse
Skroll til toppen