Annonse

Stipend til kinosjefer i 2013

Film & Kino prioriterer ett stipendmål hvert år. I 2013 er 6 stipend forbeholdt kinomessen CineEurope i Barcalona. For stipendiater som reiser til CineEurope kan Film & Kino bistå med akkreditering, reiseinformasjon m.v.

For øvrige stipend står stipendiaten fritt i valg av reisemål, men valget må være faglig begrunnet. Stipendet kan brukes ved innenlandske festivaler som Tromsø, Bergen, Haugesund, Kristiansand og Trondheim eller på utenlandske festivaler som Berlin, Cannes og Venezia.

For stipendiater som velger annet reisemål enn Barcelona kan ikke Film & Kino påta seg ansvaret for akkreditering og reise m.v.

Regler for stipendtildeling:

 • Stipendet skal være arbeids-/utdanningsstipend og forbeholdes kinosjef/programansvarlig som forventes å være i kinosjefstilling i minst 6 måneder etter stipendoppholdet.
 • Det tildeles kun ett stipend per kino per år.
 • Stipendene fordeles ut fra kinoenes besøk siste år (2011) og kinosjefenes ansiennitet. Et mindre antall stipend vil bli forbeholdt C-kinosjefer.
 • Søkere som ikke tidligere er tildelt stipend gis, under ellers like forhold, prioritet foran søkere som har fått stipend de fire siste årene.
 • Stipendiatene forplikter seg til å gi skriftlig rapport/vurdering av festivaloppholdet senest 30 dager etter avsluttet reise.
 • Stipendene utbetales normalt når rapport med regnskap foreligger.

Stipendsøkere bes om å gi følgende opplysninger i søknaden ut over navn og kino:

 • Kinoens besøk i 2011.
 • Kinosjefstatus (heltidsansatt/deltidsansatt/bistilling/kombinert stilling).
 • Dato for ansettelse i nåværende stilling.
 • Dato for første ansettelse som kinosjef.
 • Tidligere stipend (ikke delstipend) med angivelse av tildelingsår og reisemål.
 • Budsjett for reisen.

Søknader som er mangelfullt utfylt, kan ikke påregnes behandlet.

Stipendsøkere som representerer kinoer med høyere besøk enn 300 000 i 2011, vil få tildelt stipend såfremt stipendmålet kan godkjennes. Øvrige stipend vil bli fordelt i henhold til det vedtatte regelverket.

Søknaden må være Film & Kino i hende innen 15. oktober.

Annonse
Skroll til toppen