Annonse

Faktaark om barns bruk dataspill 

Medietilsynet har som en av sine oppgaver å bidra til en tryggere mediehverdag for barn og unge. Derfor er det viktig å samle kunnskap om barns mediebruk og medieerfaring slik at foreldre, lærere og andre som jobber med barn kan iverksette gode tiltak og få en bedre forståelse av barns mediebruk.

I undersøkelsene Småbarn og medier 2012 og Barn og medier 2012 har 2 000 barn og unge i alderen 9-16 år har fortalt om sin bruk av mobil, film, PC, Internett, dataspill og tv. Samtidig har 1 500 foreldre til barn i alderen 1-12 år svart på spørsmål om hvordan de opplever barnas mediebruk, hva de bekymrer seg for og litt om egen praksis. Undersøkelsene følger opp tidligere undersøkelser fra 2003, 2006, 2008 og 2010.

De nye faktaarkene som ble lansert samtidig med undersøkelsen skal kunne brukes i undervisningen, men kan også brukes av foreldre eller andre som interesserer seg for ulike problemstillinger knyttet opp mot barns mediebruk. På arkene har man samlet de viktigste funnene og tilgjengeliggjort informasjonen på en slik måte at den også kan brukes av ungdomsskoleelever.

Dataspill
Dataspill er en populær aktivitet blant barn og unge og det er bare seks prosent av alle barna i undersøkelsen som sier de aldri spiller. Uavhengig av alder er Minecraft, FIFA og Call of Duty de mest populære spillene blant guttene. De yngste jentene foretrekker GoSuperModel og MovieStarPlanet, mens spillet The Sims er populært i alle aldersgrupper blant jentene.

-Noe av det viktigste som kom frem under undersøkelsen er det at vi kan se en liten nedgang antall 9-12 åringer som spiller dataspill med aldersgrense 18 år. Dette på tross av at en av tre foreldre sier de ikke vet hvilken aldersgrense det er på spillene barna har spilt. Vi har derfor fortsatt en lang vei å gå når det gjelder å gi foreldre god informasjon om aldersmerking på dataspill, forklarer seniorrådgiver i Medietilsynet Thomas Haugan Hepsø.

Et annet punkt som kom frem i undersøkelsen er det at de fleste foreldre er positive til barns bruk av dataspill. Mange foreldre tror at dataspill kan hjelpe barna å lære seg nye ting, slik som engelsk, historiske fakta og at det kan øke samarbeidsferdigheter. Men allikevel synes nesten halvparten av alle foreldre at dataspill stjeler tid fra andre aktiviteter. Så mange som 4 av 10 barn mellom 9 og 16 år bruker å være uenige om tiden de får bruke på dataspill og dette er den hyppigste kilden til uenighet mellom foreldre og barn

Faktaarkene som kan lastes ned fra http://www.medietilsynet.no/no/med2012/Faktaark/. Her finnes også de to undersøkelsene som faktaarkene er basert på.  

Annonse
Skroll til toppen