Annonse

Handy filmfestival

Handy filmfestival er en organisasjon i Oslo med mål om å bygge bro mellom familie og samfunn ved å løfte fram temaet om det å leve med en funksjonshemming. Vår profil vil være bruk av film, i samarbeid med fagfolk innen helsevesen, utdanningssektoren, film og brukerorganisasjoner.

Festivalen er for alle, men primært retter den seg mot minoritetsspråklige familier. Ikke bare de som selv har barn med nedsatt funksjonsevne, men også øvrige som er i barnets omgangskrets. En annen viktig målgruppe er fagfolk innen helsevesen, folk som jobber i nær relasjon med minoritetsspråklige foreldre og har barn med nedsatt funksjonsevne.

Dette er første gang filmfestivalen arrangeres. Det vil bli vist filmer, det vil holdes aktuelle foredrag og det planlegges en paneldebatt, hvor også publikum er delaktig. Handy filmfestival ønsker å ha både en nasjonal og internasjonal profil, der likestilling, integrering og likeverd vil bli lagt stor vekt på. Hovedfokuset vil, som tidligere nevnt, være rundt barn og unge som har nedsatt funksjonsevne; muligheter, stengsler, gleder og sorger som dette innebærer for aktuelle familier.

Du finner mer informasjon om festivalen på hjemme siden til Handy Filmfestival.
Påmeldingsfristen er 10.11.12.

Annonse
Skroll til toppen