Annonse

Kan bety kinodød i distriktene

Det er av avgjørende betydning at de berørte partene får slippe til med sine synspunkter. Film & Kinos direktør, Lene Løken, reagerte i en henvendelse til Kulturdepartementet den 25. oktober sterkt på at verken kinoene eller kinoorganisasjonene var invitert til å delta i høringen. Hun ga også uttrykk for at at høringsfristen på én uke måtte utsettes.  

I dag, 26. oktober, har departementet utsatt høringsfristen til fredag 2. november og alle kinoene skal motta høringsutkastet fra departementet. 

For å sikre at kinoenes interesser blir hørt, har Film & Kino allerede avgitt høringssvar. Det samme har Norske Kinosjefers Forbund.

Under Aktuelle lenker til høyre på denne siden ligger lenke til departementets høringsbrev og endringsforslag. Film & Kinos høringssvar er tilgjengelig samme sted.

Annonse
Skroll til toppen