Annonse

Ettårsevalueringen

Evalueringen viser at de viktigste målsetningene med digitaliseringen er oppfyllt:

 • Nedgangen i antall kinoer ser ut til å være snudd, og det er flere kinoer som planlegger nybygg.
 • Det er økt aktivitet ved kinoene, og spesielt betydelig flere forestillinger på de små kinoene.
 • Betydelig økt antall premiereoppsettinger ved de små kinoene og sterk besøksvekst hos disse.
 • Økt spredning av kvalitetsfilm og god tilgjengelighet på norske filmer.
 • Bedre kundeopplevelse i form av bedre kvalitet på bilde og lyd, 3D og oppgradering av annen infrastruktur.
   

Den finansielle planleggingen har truffet meget godt:

 • Kostnadene har generelt vært iht budsjett.
 • VPF-inntektene ligger litt i overkant av budsjett så langt.
 • Lavere rentekostnader og noe høyere VPF-inntekter i forhold til budsjett vil kunne forkorte ordningen med nesten et halvt år.
   

Digitaliseringen har gitt bedre økonomiske vilkår for de små kinoene og besparelser for distributørene:

 • De små kinoene har fått premiere på flere filmer.
 • Noen mindre kinoer har økt antall kinodager og flere har sommeråpent.
 • Økt besøk, økte billettpriser og høyere priser på 3D har gitt økte kinoinntekter
 • Driftskostnadene for kinoene er blitt redusert, men fortsatt er det noe å hente mange steder.
 • Distributørene har spart på digitaliseringen.
   

Ordningen har ført til et noe redusert filmtilbud i distriktene på visse områder:

 • Til tross for langt flere premierer og bred tilgang på blockbustere, smale filmer og norske filmer, har mange av mellomfilmene blitt distribuert i mer begrenset antall.
 • Det er de nest minste kinoene (10 000-35 000 besøkende) som særlig merker filmnekt  fordi distributørene ikke kan rettferdiggjøre VPF-kostnaden på mellomfilmene.

Hele evalueringen er tilgjengelig på kinosiden på Film & kinos nettsider under Digitalkino – lenker.

Annonse
Skroll til toppen