Annonse

Kunstformidling blant barn og unge 

Hvordan motivere, stimulere og tilrettelegge for barn og unges møte med ulike kunstuttrykk? Kunnskaper om formidling for barn, og også av deres egne kunstuttrykk, står sentralt i dette studiet.

Studiet gjennomføres over ett semester med to samlinger,  og eksamen avholdes i  mai/juni 2013.

Lenke til mer informasjon om studiet og elektronisk søknadsskjema: http://uit.no/for-studiesokere/vis-emne?p_document_id=316370 . Søknadsfristen er 1. desember 2012

Emnet kan tas som en selvstendig modul eller inngå som en del av en bachelor i kunst- og kulturformidling.  Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse. For å gjennomføre studiet forutsettes det betydelig egeninnsats, aktiv deltakelse og selvstendig arbeid. Semesteravgift er på kr 420.

Ta gjerne kontakt med Kjell Magne Mælen, e-post: kjell.magne.maelen@uit.no, tlf. 77 66 05 63/906 13 054 – eller Rita Lillevik, e-post: rita.lillevik@uit.no, tlf. 77 66 05 40. 

Annonse
Skroll til toppen