Annonse

Besøksstatistikk desember

Etter første halvår så det litt mørkt ut. Besøket gikk ned med 7,5 prosent fra 2011, som heller ikke var noe stort år, og for de norske filmene var minustallet nesten 60 prosent. Det hører riktignok med til historien at 2011 totalt sett var det beste besøksåret for norsk film siden 1975, men nedgangen var likevel dramatisk stor. Så løsnet det andre halvår. Besøket økte med 13,5 prosent og er samlet det høyeste besøket andre halvår siste ti år. 

Filmtilbudet forklarer det meste av dette. 7 av de 10 mest sette filmene kom i andre halvår, og i praksis 8 av 10 med Istid som hadde premiere 29. juni.

2012 er første hele år med fulldigital kino. Det er særlig de små kinoene som har fått besøksvekst etter digitaliseringen. Mye av denne ble tatt ut allerede i 2011, men også i 2012 er det de små som øker mest. Kinoer med besøk under 10 000 i året økte som gruppe med vel 15 prosent. Snittet trekkes imidlertid opp av en del kinoer som kom seint med i digitaliseringen på grunn av ombygging eller andre ting. De hadde lave tall i 2011, men til gjengjeld svært gode 2012-tall.

 

 

Annonse
Skroll til toppen