Annonse

Norsk-Finsk kulturfonds utvekslingsstipender

På initiativ fra de to bilaterale kulturfondene Norsk-finsk kulturfond og Finsk-norsk kulturfond ble det i 2012 satt i gang et 3-årig utvekslingsprogram innen formidling av kunst og kultur till barn og unge.

Kunstnere, musikere, dansere, formidlere og andre aktører som arbeider med barne- og ungdomskultur kan søke om stipend for å besøke en organisasjon/institusjon i det andre landet, bli kjent med nye metoder innen kunstpedagogikk og publikumsarbeid og utveksle kunnskap og erfaringer på feltet.

Målet er også å bygge nettverk mellom aktører som arbeider med barne- og ungdomskultur i Norge og Finland og gjøre kunstpedagogikk mer synlig i begge landene. 

Les mer om utvekslingsprogrammet her.
Søknadsskjema  for utvekslingsprogrammet ligger her. Merk søknader «utvekslingsstipendium».

Søknadsfristen er blitt forlenget! Den nye søknadsfristen er 2. april 2013.

Har du spørsmål om søknadsskjemat, søknaden eller om samarbeidspartnere i Finland, kan du kontakte Norsk-Finsk kulturfond: fond@finno.no, tlf. +47 22 47 76 83.

 

Annonse
Skroll til toppen