Annonse

Delsalg av Bergen kino er godkjent

Det
er totalt 5000 aksjer i Bergen Kino AS. Salget gjelder 2450 aksjer, til en
samlet pris på 88 millioner kroner. Bergen kommune kommer fremdeles til å være
majoritetseier med 51 prosent av aksjene i Bergen kino.

 

Annonse
Skroll til toppen