Annonse

Utlysning: INK 2013

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en arena som også skal fungere for barn med spesielle behov. I den forbindelse lyses det ut prosjektmidler som skal gå til å skape verksted, forestilling, utstilling eller annen visning. Seanse – senter for kunstproduksjon vil sammen med DKS-administrasjonen lede og yte faglig bistand til prosjektene og samarbeidet med institusjonene/skolene som vil bli involvert. Det er planlagt en felles oppstart med et kunstneropphold i Volda for alle kunstproduksjonene i august.

Det er ønskelig med 6-10 prosjekter som kan turnere skoleåret 2014/15. Det kan søkes om enten å skape helt nye prosjekter og initiativ eller om videreutvikling av eksisterende prosjekter med tanke på bearbeidelse for den målgruppen dette prosjektet sikter seg mot.

De seks områdene for prosjekter er:

  • scenekunst
  • visuell kunst
  • musikk
  • film
  • litteratur
  • kulturarv

Hva kan det søkes om?
Det søkes om å få delta i INK 2013 og delvis finansiering av et definert kunstprosjekt. Omfanget av støtten avhenger av om det er et nytt prosjekt eller videreføring/omarbeiding av et eksisterende prosjekt.

Hvem kan søke?
Profesjonelle kunstnere innen alle felt.

Les mer om INK 2013 her.

Ansvar for rammer rundt utvelgelse og oppfølging av prosjekter skjer i samarbeid mellom den oppnevnte faggruppen for prosjektet, faglig leder DKS og Seanse.

Søknaden merkes INK 2013 og sendes til:
seanse@hivolda.no eller INK 2013, Seanse, HVO, Pb 500, 6101 Volda.

Søknadsfrist: 21. mai 2013.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Marit Ulvund – Senterleder Seanse: mu@hivolda.no, 70 07 53 65.
Vera Micaelsen – Faglig leder ved sekretariatet for Den kulturelle skolesekken: Vera.Micaelsen@kulturrad.no, 21 04 58 39.

Annonse
Skroll til toppen