Annonse

Piratkopiering går ned i Norge

I Mediavisions nye rapport fra første kvartal 2013 fremkommer det at man velger ulovlig nedlasting og streaming fordi det er enkelt og lett tilgjengelig. Sammenlignet med tidligere undersøkelser viser tallene nå at ulovlige nedlastinger og streaminger har mindre utbredelse enn tidligere. Det fremkommer også at dersom prisene går ytterligere ned og innholdet blir ferskere, vil piratkopieringen synke og kanskje falle helt bort. Det er mer akseptert å laste ned og streame TV-serier enn filmer.

Undersøkelsen viser også at andelen av den ulovlige nedlastingen og streamingen som ville blitt kjøpt lovlig er ca. 30 prosent.

Film
I Sverige er andelen av befolkningen som laster ned film ulovlig 12 prosent. Norge følger etter med 8 prosent, mens Danmark og Finland ligger på 4 prosent. Andelen som streamer film ulovlig ligger på 3 prosent for Sverige og Danmark og 2 prosent for Norge. Det foreligger ikke tall for Finland. I Norge tilsvarer denne prosentandelen 4 millioner. Undersøkelsen viser at det totale antallet ulovlig nedlastede filmer siste år lå på 53,6 millioner i Sverige og 14, 3 i Norge, mens tallet er 7,6 i Finland og 7,8 i Danmark.

TV-serier
Når det gjelder ulovlig nedlasting av TV-serier, er det enkeltepisoder som lastes oftest ned. I Sverige er prosentandelen av befolkningen som laster ned 11, mens den er 8 i Norge, 4 i Finland og 3 i Danmark. For nedlastede enkeltepisoder av TV-serier er tallet 95,3 millioner i Sverige, 39,9 i Norge, 16,8 i Finland og 14,7 i Danmark.

Gode intensjoner
Norge skiller seg ut ved å score høyt på spørsmål om man ville benytte lovlig nedlasting hvis det ikke var mulig å piratkopiere.  Norge scorer også svært høyt på spørsmål om man vil redusere piratkopiering i tiden som kommer.

Fra 2010 er andelen som sier at de laster ned ulovlig nesten halvert, og det er ventet at dette er en utvikling som vil fortsette. I alle fall på nedlasting. Den er mer usikker når det gjelder streaming.


ndersøkelsen er utført på oppdrag fra SVF og undersøkelsen omfatter personer i alderen mellom 15 og 74.

Annonse
Skroll til toppen