Annonse

Kjønnsskiller på nett

Rapportens navn «Duckface/Stoneface» viser til de tydelige skiller i hvordan unge gutter og jenter representerer seg selv på sosiale medier. Jenter skaper kunstige og pene bilder med trutmunn (duckface), mens gutter er mer opptatt av å fremstå som ekte og uberørte (stoneface). 

 «För tjejerna krävs en omfattande planering för att framstå som naturliga: planering av bildvinklar och utsnitt, klädval, smink, retuscheringar och efterhandsbearbet-ning av bilden etc. En killbild är naturlig om den (framstår som om den) inte alls har planerats utan bara tagits rätt upp och ned utan någon eftertanke». (s. 10 fra Duckface/Stoneface)

Jenter og gutter skiller seg mest innenfor bruk av sosiale medier og dataspill. En av hovedkonklusjonene er at unge legger mye innsats i å skape og forsterke skiller for hva som er jentene og guttete på nett, og at de forskjellige væremåtene blir sortert hierarkisk av de unge. Rapporten tar utgangspunkt i intervju og workshops med 142 barn og unge i alderen 10-13 år.

Her kan du lese mer om rapporten og laste den ned som en PDF-fil

Annonse
Skroll til toppen