Annonse

Organisasjonsendringen i Film & Kino

01.06.15 – «Nye» Film & Kino
Film & Kino endret 1. juni organisasjonsform fra å være en medlemsorganisasjon for norske kommuner med kino til å bli en bransje- og medlemsorganisasjon for private og kommunale kinoer samt videodistributører. Endringen i medlemsskap representerer en sterkere tilknytning til alle kinoene og til videodistributørene. Film & Kino har vært medlemsorganisasjon for norske kommuner med kino siden 1917. Med denne endringen tilpasser organisasjonen seg nye tider og endrede markedsforhold i kino- og videobransjen. Arild Kalkvik ble valgt til styret leder.

26.01.15 – Medlemsmøte i «nye» Film & Kino
Kinoer som representerer 77 prosent av det norske kinomarkedet var samlet i Oslo til «nye» Film & Kinos første medlemsmøte. Der ble det valgt et interimsstyre som skal forberede Film & Kinos overgang fra medlemsorganisasjon for kommunene med kino til bransjeorganisasjonen og medlemsorganisasjon for kinoene og videodistributørene. De skal frem til representantskapet 1. juni blant annet jobbe frem vedtekter og budsjett for 2016. Arild Kalkvik, Trondheim kino og Kinofjefforbundet, ble valgt til interimsstyrets leder. Det ble også nedsatt et arbeidsutvalg og valgt en valgkomité som begge vil være operative i denne perioden.

25.09.2014 – Invitasjon til medlemsskap i det nye Film & Kino
Landsmøtet i Film & Kino vedtok 3. juni 2014 å åpne for medlemsskap for alle som betaler avgift til Norsk kino- og filmfond. Dette gjelder private og kommunale kinoer samt videodistributørselskaper. Invitasjonen ble sendt ut 25. september 2014. Invitasjonen ble sendt alle kinobedrifter som hadde minimum 50 forestillinger siste år og videodristributørene som  i samme periode omsatte minimum 5 000 videoenheter.

03.06.2014 – Film & Kinos landsmøte vedtok å endre organisasjonen
Se lenke til landsmøtevedtaket under Aktuelle lenker til høyre på siden.

01.03.2014 – Høringsfristen gikk ut
Se lenke til høringssvarene under Aktuelle lenker til høyre på siden.

04.12.2013 – Høringsbrevet ble sendt ut
Film & Kino sendte ut innstillingen fra utvalget som vurderte ny organisasjonsstruktur for Film & Kino og Norsk kino- og filmfond på høring. Høringsfristen var 1. mars 2014. Se lenke til brevet under Aktuelle lenker til høyre på siden.

28.11.2013 – Organisasjonsutvalgets innstilling ble overlevert
Se lenke til innstillingen under Aktuelle lenker til høyre på siden.

Medio januar 2013 – Organisasjonsutvalget hadde sitt første møte

05.06.2012 – Landsmøtevedtak
Landsmøtet i Film & Kino ba styret oppnevne et utvalg som skulle vurdere selve organisasjonen, dens politiske grunnlag og virke.

Annonse
Skroll til toppen