Annonse
Guttorm Petterson

Nye utfordringer

Direktørjobben er utfordrende i en organisasjon med mange oppgaver og en svekket økonomi, men Petterson vil jobbe for at Film & Kino skal kunne gjennomføre flest mulig av sine oppgaver. Han ser tre viktige oppgaver organisasjonen skal jobbe med fremover; kompensasjon for bortfallet av inntekter, organisasjonsendringen og filmmeldingen. 

– Vi må se enda en gang på mulighetene for å kompensere for bortfallet av fysisk DVD og Blu-ray Disc. Hvis det fortsatt ikke lar seg løse, må vi avklare muligheten for at Kulturdepartementet kan påta seg noen langsiktige forpliktelser. Ellers finnes det ingen andre muligheter enn å redusere oppgavene vi gjerne skulle utført, samtidig som vi må se på organisasjonen, sier Petterson.

Den nye direktøren mener at noe av det mest spennende som skjer for Film & Kino i løpet av neste år er overgangen fra å være en kommunalt eid organisasjon til å bli en bransjeorganisasjon eid av både de private og de kommunale kinoene samt videodistributørene, med andre ord dem som svarer avgift til Norsk kino og filmfond. Og ikke minst imøteser han filmmeldingen som kommer til våren.

– Vi er allerede i god dialog med departementet, og jeg regner med at filmmeldingen inneholder mange av premissene Film & Kino trenger for å planlegge arbeidet fremover, sier Petterson, som legger til at en viktig oppgave som ligger på bordet akkurat nå er driften av Den norske filmfestivalen i Haugesund og arbeidet med å få på plass en ny ledelse.

Pettersons bakgrunn
Guttorm Petterson har drevet vekselbruk mellom kino og filmdistribusjon siden han begynte i arbeidslivet i 1980. Han startet på lageret i CIC, som var forløperen til UIP. Der hadde han gjennomsyn av slitte 35 mm-kopier. Det ga ham en nær kontakt med film som han har hatt nytte av senere.

Etter et år i CIC gikk ferden videre til datidens Oslo Kinematografer hvor han var arrangementssekretær.  Han deltok også i den daglige programmeringen og annonseringen, men hadde spesialarrangementer som hovedoppgave.

Etter fire år byttet Petterson ut kinotilværelsen for stillingen som filmsjef i Kommunenes filmsentral, men etter to og et halvt år var han tilbake i Oslo Kinematografer som assisterende filmsjef. Da Ingeborg Moreus Hanssen overtok som direktør, avanserte Petterson til filmsjef, eller programdirektør som det heter i dag. Dette var en stilling han hadde i hele elleve år før han tiltrådte som administrerende direktør i SF Norge i mars 1999. Og fra 1. november 2014 er han nå administrerende direktør i Film & Kino.

I tillegg til dette har Film & Kinos nye direktør både produsert og co-produsert film. Av nyere dato kan nevnes Varg Veum. Han har også hatt manus og regi på tre kortfilmer fra 1980-/1990-tallet. Dette er det mulig å lese mer om på IMDb.

Av utdannelse er Guttorm Petterson cand. mag. med filosofi, kunsthistorie og nordisk språk og litteratur i fagkretsen, og han har en rekke kurs og seminarer i ledelse og økonomistyring gjennom blant annet Bonniers Mediauniversitet. Han har også fulgt Norsk filminstitutts seminar om filmhistorie som strakte seg over flere semestre på slutten av 1970-tallet.

Annonse
Skroll til toppen