Annonse

Oppsummering fra kinokonferansen

Den norske kinokonferansen 2014 ble avholdt i Bergen 27.-30. oktober i samarbeid med Bergen kino. Lenke til evalueringsskjema, skjema for reisestøtte (til kinoene) og informasjon om nedlastning av foredragsholdernes presentasjoner blir sendt på epost til deltakerne.

Teknisk seminar
I forkant av konferansen, fra 27. til 28. oktober, ble det arrangert teknisk seminar med 75 deltakere. Første dagen var hovedsakelig avsatt til undervisningspregede forelesninger av de to store kinotekniske leverandørene. Videvox snakket om hvordan man kan konfigurere og bruke kinoanlegget til visning av annet enn DCPer, og Unique Cinema System snakket om hvordan man bedre kan utnytte funksjonaliteten i deres Rosetta Bridge/Rosetta.Net TMS.

Jan Petersen, teknisk sjef for Nordisk Film Biografer i Danmark og Norge, snakket litt om deres praksis og hvordan de ser på fremtiden.

Den andre dagen startet med et innlegg fra Ari Saarinen som er teknisk leder for Finnkino og Nordic Cinema Group. Han har utviklet lydsystemer som Finnkino bruker på sine anlegg i Finland og i Baltikum, og han har mange synspunkter på hva som er feil med lydanleggene som benyttes i de fleste kinoer i verden.

Lerretet er kanskje det viktigste elementet i en kinosal, men bortsett fra bildene er det ikke så mye fokus på dette. Harkness er verdens største lerretfabrikant og kan tilby en lang rekke forskjellige typer. De har også laget gode hjelpemidler for hvordan man skal velge riktig lerret. Matt Jahans, som er dere tekniske service manager, foresto presentasjonene.

For seminaret og kinokonferansen hadde vi fått over Christies nye 6P lasersystem, som gir mulighet for mye mer lys på lerretet både for 3D og for veldig store lerreter. Richard Nye fra Christie presenterte disse mulighetene og viste eksempler. 6P-lasersystemet gir også mulighet for å vise et større fargerom (flere farger) enn det man kan med tradisjonelle xenonprojektorer. Matt Cowan fra Entertainment Technology Consultants i Canada kom over for å snakke generelt om hvordan vi ser farger. Han viste også eksempler på utvidet fargerom (rec2020) fra Christies 6P lasersystem.

Den norske kinokonferansen
Etter lunsj tirsdag 28. oktober ønsket avdelingsdirektør Jørgen Stensland i Film & Kino velkommen til tre dager med Den norske kinokonferansen 2014.

Første del av hovedkonferansen fortsatte med teknikken som tema. Først ut var Ari Saarinen som snakket om viktigheten av å være i front i forhold til teknologisk utvikling og ha høy kvalitet på kinoene. Jaska, som han kalles, er en erfaren kinomann som har bidratt til kinobygging i Finland, Baltikum, Sverige og Norge. Et engasjert og interessant foredrag.

Deretter hørte vi Matt Jahans fra Harkness Screens. Matt snakket om lerretets betydning for kinoopplevelsen og viste nettbaserte modeller der man kunne modellere både vanlige og kurvede lerreter etter salens størrelse og form. Det var interessant å gi lerretet et eget fokus der man tidligere har hatt fokus særlig på projeksjonsutstyret.

Matt Cowan fra ETC snakket om større fargerom. Cowan er en kapasitet på feltet, og vi er veldig takknemlige for at vi fikk ham over helt fra Canada for å snakke om farger, deres funksjon og skala.

Deretter hadde vi et innslag vi er spesielt stolte over. For første gang på en kino i Europa greide Film & Kino i samarbeid med gode partnere i Christie, Unique Cinema Systems og Bergen kino å gjennomføre en visning med laserprojeksjon. Richard Nye fra Christie viste klipp og fortalte om projektoren før vi fikk se klipp i 3D fra Avatar og Dawn of the Planet of the Apes. En utrolig forbedring av lyset med laserprojeksjon gjorde 3D-visningen til en fantastisk opplevelse.

David Hancock fra IHS avsluttet dagen, og etter en lang kjøretur rundt et flomrammet vestland kom han i grevens tid til å holde forelesning om teknologien som driver av utviklingen på kino. Spesielt store lerreter og såkalte «immersive sound systems» som Dolby Atmos, var fokus her, og han så på hvordan den globale distribusjonen av slik teknologi foregikk.

Deretter var det middag som foregikk på Bølgen & Moi i Bergen sentrum.

Onsdagen hadde et mindre tydelig tema enn tirsdagen. Her hadde vi flere talere med forskjellig bakgrunn og tema. Første del handlet om status for kinovirksomhet. Aller først åpnet vår «Key Note Speaker» Jan Runge, lederen for den Europeiske kinoorganisasjonen UNIC, dagens forelesninger ved å se på status for Europeisk kino. I fjor hadde vi med presidenten Phil Clapp, og i år var det hyggelig å ha med Jan Runge. Film & Kino er medlem av UNIC, og vi har et godt samarbeid.

Deretter kom Dag Asbjørnsen, Program Manager i Mediaprogrammet i den Europeiske Union, og snakket om en undersøkelse av filmkonsum i 11 EU-land. Det var interessante resultater som vitnet om at nedlastning er økende, noe som kan bety at film som distribueres digitalt også vil få støtte fra EU.

Film & Kinos rådgiver i statistikk og analyse, Ingar Johansen, hadde sammenlignet kinoårene fra 2004 til 2014 og viste tall og prognoser for neste års besøk.

Som siste foredrag før lunsj hørte vi Øyvind Nordstrand, kinosjef i Kolvereid og Katrine Naustdal, Global Partner Coordinator hos danske Komfo. De synliggjorde resultatene Kolvereid kino har oppnådd ved å bruke sosiale medier generelt og spesielt innholdsmarkedsføring med Komfo som plattform. Relevant og nyttig for alle som kommuniserer med sine kunder i sosiale medier; både for små og store kinoer, distributører og leverandører.

Etter lunsj snakket Mike Rose fra Peach Digital i Glasgow om hvordan man må utforme nettsteder slik at de kan brukes på alle plattformer, siden bruk av desktop og laptop går ned mens bruk av smarttelefon og tablet er stadig økende. Vi må gjøre det enkelt å kjøpe billetter på alle plattformer. Digital er en av de største leverandørene av nettjenester, apper og billettsalgshjelpere både i USA og Storbritannia og har blant annet Vue Cinemas som kunde.

Deretter kom Harald Sæther fra Filmweb, en av konferansens hovedsponsorer, og fortalte om deres nye satsning Kinoklubb Norge, basert på Biografklubb Danmark. Kinoklubben er i oppstartsfasen, og man regner med at den skal være i gang høsten 2015.

Etter lunsj hørte vi Corinne Thibaut fra Coca-Cola snakke om hvordan man kan øke kioskinntjeningen i et utfordrende marked. Hun hadde fokus på Coca-Cola som brand og hva som gjør at noen brands overlever og andre dør ut. Hun fikk også æren av å være den første kunden i den nye kiosken i Konsertpaleet.

Markedssjef Christian Heger i Location introduserte Martin Stave fra Ukjent kunde som snakket om mystery shopping. Altså hvordan man går inn og gjør tester av service, renhold og utvalg i kinokiosker og sender tilbakemeldinger som skal gjøre kiosken bedre.

Til slutt var det prisutdeling, og to velfortjente priser ble utdelt. Filmkameratene fikk prisen for årets nyvinning med den store satsningen i sosiale medier på filmen Børning. 

Fremtidens kinos bransjepris gikk i år til Locations mangeårige direktør Nicolai Martens for lang og god innsats for profesjonaliseringen av arbeidet med kiosk på kino i Norge.

Kvelden ble avsluttet med en god og meget hyggelig middag på Litteraturhuset Colonialen i Skostredet.

Siste dag hadde fokus på markedsføring. Eneste foreleser som har deltatt på alle de tre arrangerte norske kinokonferansene, Mark De Quervain fra Action Marketing Works Ltd, snakket om kinoens utfordringer og kom med eksempler og løsninger. Han snakket om viktigheten av å se og å snakke med sine kunder og muligheten for å selge billetter på nye måter.

Deretter kom Publicity Manager Bård Flaen i UIP og snakket om hvordan UIP tenker og planlegger markedsføringen av en film fra de først får beskjed fra Hollywood til filmen faktisk slippes på norske kinoer. Et interessant innslag som gir innblikk i hvordan en distributør tenker angående markedsføringen av råvaren vår.

Arild Kalkvik, direktør i Trondheim kino, Kinonor og leder i Norske kinosjefers forbund, snakket deretter om hvordan kinoene skal nå sine kunder. Vi fikk blant annet vite at Trondheim kino var i ferd med å gå bort fra avisannonsering.

Øystein Refseth fra Mer Film snakket om lanseringen av en norsk smalere film, Mot naturen, som har fått mye oppmerksomhet for markedsføringen i sosiale medier. Et svært interessant foredrag om hvordan man kan få gode resultater uten alt for store midler.

Til slutt i dette segmentet fikk vi høre om Best Practice innen markedsføring fra tre forskjellige aktører: Tore Fredrik Dreyer fra Fox, Erlend Bøksle fra Nordisk Film Kino og Øystein Simonsen fra Tysvær snakket alle om eksempler på hva som har fungert godt ut fra sitt ståsted. Til sammen ga disse et godt bilde av markedsføringen som foregår på forskjellige nivåer av filmformidling i Norge.

Konferansen ble avsluttet med at Guttorm Petterson, Film & Kinos nye direktør, presenterte seg for kinoene.

Vi vil få takke alle innledere og deltakere for en fantastisk konferanse og ikke minst sponsorene våre: Filmweb, Location, Bergen kino, Unique Cinema Systems, Christie, Media Direct Norge, CAPA, DX, Flavo og Skeie.

Evaluering
Lenke til evalueringsskjema, skjema for reisestøtte (til kinoene) og informasjon om nedlastning av foredragsholdernes presentasjoner blir sendt på epost til deltakerne.

Annonse
Skroll til toppen