Annonse

Animasjonskurs for lærere

Det har nærmest blitt en årlig tradisjon at Film & Kino inviterer til kursdag med animasjonsinstruktør Bente Aasheim, og kursene har blitt så populære at det denne gangen måtte settes opp et ekstra kurs. Ting kan tyde på at det har skjedd en oppblomstring i animasjonsiveren etter at det ble mulig å gjøre flotte animasjoner ved bruk av iPad, og dermed uten store kostnader for skolene. Lærerne fikk også prøvd ut Aasheims nyutviklete Animasjonsboks for iPad.

Animasjonskurs for lærere tar for seg hvordan en kan benytte animasjon som læringsmetodikk i skole og barnehage. Både lærere og elever har det veldig gøy, samtidig som kompetansemål og rammeplan er godt ivaretatt ved de oppgavene lærerne får se eksempler på i løpet av kurset. Her er alle fag representert i større eller mindre grad. Animasjonskursene er ment å sette lærerne i stand til å gjennomføre egne verksteder med elever i etterkant, noe flere allerede har meldt tilbake at de har gjort. Aasheim har via et samarbeid med Mediepedagogene gjort noen Animasjonsbokser for iPad tilgjengelig for utlån for ekstra ivrige deltakere, og hittil har boksene vært utlånt i til sammen syv uker til flere skoler i Oslo.

Les mer om Animasjon i skolen på Bente Aasheims blogg: www.animasjoniskolen.blogspot.com

Annonse
Skroll til toppen