Annonse

C-kinoseminar ga mersmak

Det skjer endringer på flere områder i kinolandskapet for tiden. Både kjededannelser, helt og delvis salg av kommunale kinoer, hvordan organisere de miste kinoene og Film & Kinos endring av organisasjonsform er bare noe av det som skjer parallelt med den tekniske utviklingen og behovet for å orientere seg og henge med. Dette var bakgrunnen for at Kinoforbundet tok initiativ til en C-kinokonferanse sammen med Film & Kino.

Seminaret samlet rundt 80 deltakere som fikk et godt innblikk i hva som rører seg, hvordan de ulike aktørene tenker og hvordan denne delen av bransjen kan utvikle seg sammen på best mulig måte. Og allerede nå er det kommet ønske om å arrangere noe tilsvarende regionalt, slik at flere medarbeidere ved de mindre kinoene kan være med på en ettermiddag med faglig påfyll og utveksling av tanker og erfaringer. Dette må imidlertid vurderes sammen med andre tiltak før det eventuelt legges et løp for en slik «turne».

De presentasjonene Film & Kino har tilgjengelig ligger under Aktuelle lenker. I tillegg følger det en kort oppsummering fra seminaret nedenfor.   

Viktig å ha innflytelse fra starten i den nye organisasjonen
Film & Kinos direktør Guttorm Petterson ønsket velkommen. Han benyttet anledningen til å minne om at dersom kinoene vil være med å ha innflytelse i den nye organisasjonen når interimsstyret velges og premissene frem mot det første representantskapet legges, så må de melde seg inn før det i januar innkalles til medlemsmøte for medlemmene av den nye organisasjonen. Han gjorde også oppmerksom på at det er åpent for å melde inn sin kino med forbehold om at vedtaket er gjort i kinoens styre eller ansvarlige vedtaksorgan.

Status C-kinoene og distribusjon av film
Ingar Johansen, som er rådgiver statistikk og analyse i Film & Kino, presenterte en rekke tall og fakta som blant annet viser at 127 av de norske kommunene har kinoer med besøk under 35 000 (C-kinoer). C-kinoene står for kinotilbudet i 69 prosent av kommunene med kinodrift, eller for 22 prosent av befolkningen i kommuner med kino.

Ingar Johansen, som er rådgiver statistikk og analyse i Film & Kino, presenterte en rekke tall og fakta som blant annet viser at 127 av de norske kommunene har kinoer med besøk under 35 000 (C-kinoer). C-kinoene står for kinotilbudet i 69 prosent av kommunene med kinodrift, eller for 22 prosent av befolkningen i kommuner med kino. Han viste også at i en typisk C-kinokommune er det færre innbygger i aldersgruppen 20 til 40 år enn tilfellet er de store byene, mens de har en større andel ungdom og eldre. Det har betydning for repertoarvalg og hvordan kinoen drives, særlig for å kunne utnytte publikumspotensialet i den eldre del av befolkningen.

Statistikken viser også at gjennomsnittlig antall dager de små kinoene venter på en premierefilm er falt fra mellom 40 og 90 dager i år 2000 til rundt fem dager nå, samtidig som de små kinoene nå ofte får filmen på premieredagen.  Om det alltid er like lurt at de små kinoene har premiere på filmer som kanskje trenger litt omtale og buzz før den vises, er en annen sak. Dette ble også belyst av filmdistributørene ved Atle Ellingsen fra SF, Vibeke Skistad fra Euforia og Simen Rognerud fra UIP senere under seminaret.

Distributørene forklarte også bakgrunnen for hvorfor de handler som de gjør i kontakten med kinoene. Det ble en fin meningsutveksling med syn fra begge sider, noe som var lærerikt og ga økt forståelse for hverandres utfordringer. I all hovedsak var konklusjonen at det er viktig å ta tett kontakt, slik at man kan komme hverandre i møte der det er mulig samt at man unngår unødvendige irritasjonsmomenter.

Nye roller for nye organisasjoner
Både Marianne Hoff i Kinoforbundet og Arild Kalkvik i Kinosjefforbundet delte sine tanker knyttet til endringene som skjer innenfor sine forbund som følge av endringene i kinostrukturen og i Film & Kino. Kinoforbundet vurderer sin fremtid, både med tanke på å åpne for alle typer små kinoer, ikke bare private, mens Kinosjefforbundet vurderer å legge til rette for at kinoer av ulik størrelse skal få bedre spillerom innenfor forbundet.

Jørgen Stensland i Film & Kino gikk grundigere inn på endringene i Film & Kino. Den nye organisasjonen, som blir en interesseorganisasjon for kinoene og videobransjen, skal arbeide for medlemmenes interesser, yte rådgivning og dele ut midler til forskjellige kino- og videotiltak. For at Film & Kino skal ha så stor innflytelse som mulig, er det viktig at så mange som mulig av dem som svarer avgift til NKFF blir medlemmer. Og kinoenes egen del er det viktig at de deltar fra første stund når premissene legges.

Markedsføring av kinotilbudet
Arild Kalkvik, denne gangen i kraft av å være kinodirektør i Trondheim, ga C-kinoene innblikk i hvordan hans kino jobber med markedsføring. Tipsene, som er allmennyttige og som ligger i presentasjonen under Aktuelle lenker, gikk i hovedsak ut på å velge kanaler som når det ønskede publikummet. De er gått fra avisreklame til veggreklame, bussreklame, sosiale medier, radioreklame, flyers på cafeer, Kinosonen og egenaktiviteter. Her er det tips å hente som kan tilpasses de ulike kinoene. Hus at Nettflix i stua er hverdag, mens film på kino er fest!

Markedsrådgiver Monique Sjøberg i Film & Kino ga deltakerne en miniversjon av Facebook-kurset hun har holdet rundt omkring i landet.  Over tre millioner nordmenn er på Facebook. 2,4 millioner sjekker Facebook daglig, og 1,9 millioner sjekker via mobil.  Her er det mye å hente, ikke minst for de små kinoene. Sjekk tipsene i presentasjonen.  Husk også at det finnes en lukket Facebook-gruppe som heter Markedsføring i sosiale medier for kinoansatte. Der er det nå nesten 250 medlemmer som diskuterer, deler og blir oppdatert. Meld deg på her: https://www.facebook.com/groups/kinoisosialemedier/

Teknologi før og etter 2016
Seminaret ble avsluttet med en gjennomgang av eksisterende serviceavtaler under den nåværende ordningen samt veien videre. Rolv Gjestland, som er rådgiver kinodesign og teknikk i Film & Kino, orienterte om NOC-tjenestene, Movie Transit, Rosetta, Bilag 5 (som er tjenestebeskrivelse NOC og krav til tjenestenivå), feilretting og delelager før han gikk inn på garantier og avtaler/support når det digitale utstyret er nedbetalt og dagens ordning er avviklet.

Annonse
Skroll til toppen